Nyheter 7.2.2014

Hela havet stormar

Lotta Nymann-Lindegren jobbar som specialsakkunnig i rekryteringsfrågor vid EU-representationen.
Lotta Nymann-Lindegren jobbar som specialsakkunnig i rekryteringsfrågor vid EU-representationen.

År 2014 är ett år med stora förändringar i EU-institutionerna. Vi kan lekfullt säga att hela havet stormar när topptjänsterna omfördelas. Europaparlamentet får nya ledamöter, alla medlemmar i EU-kommissionen ska utses på nytt liksom också Europeiska rådets permanenta ordförande.

 De allmäneuropeiska politiska partierna kämpar om vem som ska bli kommissionsordförande och ett stort intresse riktas också mot uppdraget som hög representant för utrikes- och säkerhetspolitiken samt posten som Ekofin-kommissionär. I kulisserna talas det också om möjligheten att utse en ordförande på heltid för eurogruppen. År 2014 väljs även ny generalsekreterare för Nato och vissa ser det som ett element som balanserar upp utnämningspaketet inom EU. Processen som EU står inför kommer inte att vara lätt. Vid utnämningarna måste man beakta de politiska maktförhållandena som blir resultatet av parlamentsvalet i maj och såväl de stora som de små och de gamla och de nya medlemsstaterna, utan att glömma jämställdheten mellan könen.

Även tjänstemannen berörs

Alla kommer kanske inte att tänka på att det som sker efter valet avspeglar sig också på tjänstemännen inom EU. När kommissionärerna och parlamentsledamöterna byts ut måste en stor grupp politiska medarbetare och kabinettsanställda söka sig nya uppgifter. Kommissionärerna försöker ofta se till att deras förtrogna medhjälpare placerar sig på så bra poster som möjligt. Sådana personer har droppat in på generaldirektoraten redan nu, och under vårens lopp kommer det allt fler. Rotationen blir stor också bland generaldirektörerna – många kommer att gå i pension samtidigt som kommissionen byts ut. Andra ser nu en möjlighet att flytta till nya uppgifter på ett annat generaldirektorat. Hittills har vi sett att ett tiotal har bytt jobb och fler lär det bli.

 Mer action blir det när det nya parlamentet konstituerar sig i sommar och den nya kommissionen inleder sitt arbete, förhoppningsvis i slutet av året. Till följd av nya politiska prioriteringar och en därpå följande omfördelning av kommissionens portföljer kan kommissionens organisatoriska struktur ändras. Vi kan få se att nya generaldirektorat bildas och gamla försvinner samtidigt som efterfrågan på sakkunniga ökar inom vissa områden och minskar inom andra. Detta påverkar också arbetsfältet för institutionernas fastanställda tjänstemän. Antalet politiska assistenter i parlamentet påverkas förutom av de politiska maktförhållandena också av vilka utskott ledamöterna sitter i och vilka andra specialuppdrag de har. I ministerrådet blir det inte så dramatiska omställningar, men också där kommer vi att se förändringar. Detsamma gäller EU:s utrikesförvaltning, där man väntar sig en omfattande utnämningsrunda i höst.

 Den ekonomiska krisen har tvingat också EU-förvaltningen att minska antalet tjänster och skära ner kostnaderna. Trots det finns det behov av nya fastanställda tjänstemän. EU-tjänstemännen rekryteras huvudsakligen via uttagningsprov gemensamma för alla institutioner. Tävlingar ordnas både för allmänna tjänstemän och för specialsakkunniga inom olika fack. Nästa allmänna uttagningsprov ordnas i mars, och vi hoppas att många kunniga och motiverade sökanden från Finland ska delta. Det blir också andra prov senare under året.

EU-representationen är ett stöd för finländarna

På EU-representationen syns omställningarna på många sätt. Vår strävan är att förutse och bedöma vilka förändringar som kommer att ske och vilken betydelse de har för Finland. Vi vill också ge vårt stöd till att finländare får jobb inom EU-förvaltningen och kan avancera. Detta är viktigt för att det också framöver ska finnas en balanserad representation från alla medlemsstater i EU:s institutioner. På så sätt tryggar man att det finns sakkunskap om förhållandena i olika länder och att förvaltningen åtnjuter acceptans i medlemsstaterna – både hos förvaltningen och bland medborgarna. Och även om det i dag i Bryssel jobbar en hel mängd toppskickliga och motiverade finländare finns det plats för fler. Därför satsar vi på att informera om möjligheterna att göra karriär inom EU och ger stöd åt dem som deltar i rekryteringsprocessen. När hela den här ”karusellen” stannar upp i slutet av året är tiden inne att knyta kontakter till nya påverkare och uppdatera finländarnas nätverk. Det finns således mycket att göra. Lyckligtvis är vi inte ensamma, det här är ju frågan om gemensam intressebevakning för hela statsförvaltningen. Det viktigaste är att Bryssel även framöver kan locka till sig eliten bland sakkunniga – det råder ingen brist på utmanande arbetsuppgifter.

Lotta Nymann-Lindegren 

Skribenten är specialsakkunnig i rekryteringsfrågor vid EU-representationen.

Mer information om en karriär inom EU