Nyheter 17.2.2014

EU:s symboler och vår gemensamma vardag i EU

Europeiska unionens symboler står för EU. I den nya broschyren  beskrivs  hur Europeiska unionen syns i medborgarnas vardag. Infopaketet innehåller information om EU-flaggan, det europeiska sjukförsäkningskortet, EU-pass och euron.

  href="/wp-content/uploads/sites/19/et/ID-126391-GUID-82056171-07FB-4C96-8E39-CCCA8138287C.pdf" target="_blank">EU:s symboler (pdf)

  href="http://www.eurooppatiedotus.fi/public/default.aspx?nodeid=46941&contentlan=3&culture=sv-FI">Du kan beställa infobladet gratis med beställningsblanketten.