Nyheter 19.2.2014

Statsunderstöd som beviljats år 2014 för medborgarorganisationers Europainformation

Kansalaisjärjestöt_Eurooppatiedotus

I statsbudgeten för 2014 reserverades 583 000 euro för medborgarorganisationers Europainformation. Av summan hade enligt riksdagens beslut allokerats 249 000 euro till Finland i Europa rf och 51 000 euro till Vaihtoehto EU:lle Tiedotuskeskus. Övriga medborgarorganisationer får dela på 283 000 euro, varav 100 000 reserverades för information om valet av Finlands representanter till Europaparlamentet.

Sammanlagt 57 organisationer ansökte om understöd fram till det utsatta datumet 9.12.2013. Summan på 283 000 euro delades ut till 40 organisationer.  Understödssummorna varierade mellan 1 000 och 31 000 euro.

Understöd beviljades till följande organisationer:

Attac ry 

Avoin Yhteiskunta ry

AY-liikkeen vaalikampanja/PAM ry

Eettisen kaupan puolesta ry

Euroopan Kulttuuriyhdistys 

Eläkeläiset ry 

Ety-yhdistys STETE tuki ry

EU:n vastainen kansanrintama ry

Eurooppafederalistit ry 

Eurooppalainen Suomi ry

Eurooppanaiset ry 

Eurooppanuoret ry 

EYP Finland ry

Finnwatch ry 

Folkets Bildningsförbundet 

Kansallinen Sivistysliitto ry

Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys KEHYS ry

Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry

Kuurojen liitto ry

Luomuliitto ry 

Maaseudun Sivistysliitto ry

Natur och Miljö rf

SaferGlobe Finland ry

Schuman-seura ry 

Spartacus-säätiö

Suomen luonnonsuojeluliitto ry

Suomen OneWorld-portaaliyhdistys ry

Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry

Suomen Sadankomitea ry

Suomen Setlementtiliitto ry

Svenska Bildningsförbundet rf

Tekniikka elämää palvelemaan ry

Tigern rf (Ny Tid)

Enheten för Europainformation ansvarar för statsunderstöd för information om Europa. Utrikesministeriet delar varje år ut bidrag till informationsverksamhet kring Europeiska unionen som utförs av frivilligorganisationer i Finland. Syftet är att öka kunskapen och främja diskussionen om EU.

 Stödet beviljas utgående från ansökningar till finländska icke-vinstdrivande frivilligorganisationer som varit upptagna i föreningsregistret i minst ett år innan ansökningstiden går ut. Privatpersoner eller grupper kan inte beviljas understöd.

 I urvalsprocessen betonas varje år olika aktuella EU-relaterade teman.

 När bidrag beviljas, utbetalas och används och användningen övervakas tillämpas lagen om statsunderstöd (688/2001).

För mera information:

Enhetschef Riitta Swan, tel. 040 849 610,

Informatör Hanna Päivärinta, tel. 040 510 7511

target="_blank">Statsunderstöd för frivilligorganisationers info om Europa