Nyheter 28.2.2014

Att jobba i Bryssel – tio finländska historier: Andra gången gillt

Att jobba i Bryssel – tio finländska historier

Antti Timonen

Antti Timonen, chef för kommunikationsstrategienheten för Europeiska folkpartiets grupp (EPP) vid Europaparlamentet

Antti Timonen från Uleåborg har arbetat vid Europaparlamentet sedan över tio år tillbaka. ”Det är fantastiskt att kunna påverka och få världen att gå åt ett bättre håll.”

Hur hamnade du i din nuvarande position?

Jag började som assistent till Europaparlamentariker Piia-Noora Kauppi sommaren 2003. Jag var Piia-Nooras kampanjchef under Europaparlamentsvalet 1999, och när hon blev invald bad hon mig att bli hennes assistent. Hon frågade mig två gånger, och andra gången svarade jag att jag kommer, men bara för ett halvår. På den vägen är det. År 2007 började jag som pressrådgivare för EPP-gruppens parlamentsgrupp, varefter jag övergick till att leda gruppens webbkommunikationsenhet i två år.

Från Bryssel återvände jag till Finland för att bli pressattaché för Europa- och utrikeshandelsminister Alexander Stubb. För mitt senare arbete var det nyttigt att se hur Finlands regering bildar sina ståndpunkter och hur Finland agerar i Europeiska unionens råd. I slutet av 2012 återvände jag till parlamentet för att börja i mitt nuvarande uppdrag som chef för EPP-gruppens kommunikationsstrategienhet.

Jag är utbildad ekonom och har studerat vid Helsingin kauppakorkeakoulu och i Toulouse.

Hur fungerar grupperna vid parlamentet?

Parlamentet har en tredelad cykel: lagstiftningsförslagen bearbetas först i utskotten, sedan i grupperna och till sist röstar man om dem i plenarsessionerna i Strasbourg och Bryssel. EPP-gruppen består av Europaparlamentariker som tillhör medlemstaternas EU-positiva mitten-högerpartier. Gruppen omfattar fyra finländska Europaparlamentariker: Sari Essayah (kd), Eija-Riitta Korhola (saml), Sirpa Pietikäinen (saml) och Petri Sarvamaa (saml). Varje utskott har rådgivare från gruppen som stöder Europaparlamentarikernas arbete. När ett förslag övergår till behandling av gruppen, bearbetas det i något av EPP-gruppens fyra stadigvarande arbetsgrupper: ekonomi och miljö, budget och strukturpolitik, yttre förbindelser samt rätts- och inrikesfrågor.

Vår grupp har ungefär lika mycket personal som det finns Europaparlamentariker, som är 274 till antalet. På press- och kommunikationssidan är vi närmare 80 personer från olika EU-länder.

Vad ingår i ditt arbete?

Jag ansvarar för EPP-gruppens kommunikationsstrategi och koordineringen av Europaparlamentsvalet. Ingen arbetsdag är den andra lik, och varje månad reser jag till parlamentets plenarsessioner i Strasbourg. Inför varje plenarsession ger vi journalisterna bakgrundsinformation om de ämnen som behandlas av parlamentet. Jag träffar också många besökargrupper, pratar vid tillställningar för intressentgrupper och vikarierar för vår huvudinformatör bl.a. vid presskonferenser.

Vår kommunikation sker på två nivåer: som grupp kommunicerar vi intensivt med korrespondenterna i Bryssel om teman som intresserar EU-medier, medan gruppens nationella pressrådgivare kommunicerar om prioriterade ämnen med sitt hemland beroende på mediernas intresse. Ett bra exempel är det klimat- och energipaket som kommissionen nyligen presenterade: vi funderade på om vi skulle skriva ett pressmeddelande om ämnet och vilka Europarlamentariker i vår grupp som skulle lämna kommentarer i ämnet. Vi använder oss även mycket av videoklipp och sociala medier.

Hur påverkas ditt arbete av det stundande Europaparlamentsvalet?

Arbetstakten i parlamentet ökar, eftersom pågående ärenden ska avslutas före valpausen som börjar i slutet av april. För vår del började valförberedelserna i början av förra året.

Valkommunikationen sköts egentligen inte av de politiska grupperna i parlamentet, utan huvudsakligen av Europapartierna och de nationella partierna. Vi kan emellertid hjälpa Europaparlamentarikerna att berätta vad de gör vid parlamentet, hur det gynnar medborgarna och vilka som är den kommande periodens tyngdpunkter för dem. Våra viktigaste valteman är en frisk ekonomi, sysselsättning, utbildning och den fria rörligheten i anslutning till dem. Vi förbereder oss även för eventuella angrepp mot vår grupp under valkampen.

Hur går man tillväga när man söker jobb hos de politiska grupperna? Har alla som arbetar i EPP-gruppen en likadan politisk bakgrund?

De politiska grupperna sköter rekryteringstävlingarna själva tillsammans med parlamentets personaladministration. Vem som helst kan ansöka, men den som väljs till en tjänst måste ha förtroende av Europaparlamentarikerna i gruppen.

Grupperna har olika typer av tjänster. Merparten av den högsta nivåns tjänstemän är politiskt aktiva. Det är en fördel att känna folk inom partiet. Många har tidigare arbetat som assistenter till Europaparlamentariker. Även några politiskt oberoende tjänstemän arbetar i gruppen. Själv har jag en fast anställning. 

Vad är kryddan i ditt arbete?

Parlamentet erbjuder många olika typer av arbetsuppgifter och rotationsförfarandet som ingår i tjänstemännens anställning garanterar att arbetet är meningsfullt. Min nuvarande arbetsuppgift är den tredje inom sju år. Där emellan hann jag dessutom arbeta i Finland.

Här befinner man sig i centrum av samhällspåverkan. Varje morgon när jag går upp är det fantastiskt att veta att mitt arbete gör skillnad. Parlamentet är en dynamisk arbetsplats.

 ——————————————————————————————————————–

  • Europaparlamentet har för närvarande sju politiska grupper: Europeiska folkpartiets grupp, Gruppen Progressiva förbundet av socialdemokrater i Europaparlamentet, Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa, Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen, Gruppen Europeiska konservativa och reformister, Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster samt Gruppen Frihet och demokrati i Europa. Utöver grupperna finns några oberoende Europaparlamentariker i parlamentet.

  • De politiska grupperna ansvarar själva för sin egen rekrytering. Ansökningsannonserna finns ofta på webbplatser eller i tidningar.

  • Lediga befattningar finns från assistentnivå till högre tjänstemannanivå (temporary agents, contract agents).

  • Anställningarna är fasta eller tidsbestämda.

Val till Europaparlamentet 22–25.5.2014.

target="_blank">Parlamentsgruppernas webbplatser

Text: Maria Nurmi

Bild: Pekka Mustonen