Nyheter 5.3.2014

EU-medlemskapet lockar – Den senaste nykomlingen är Kroatien

Europainformationen vid utrikesministeriet anordnar ett morgonseminarium den 17 mars kl. 10– 12 i Europasalen, Malmgatan 16, Helsingfors. Temat är anslutning till Europeiska unionen och det senaste EU-medlemslandet Kroatien. Vid seminariet offentliggörs även boken Kroatia on EU:n uusin tulokas (Kroatien är EU:s senaste nykomling) om Kroatien som i juli 2014 varit medlem i unionen i ett år.