Nyheter 12.3.2014

Riga och Umeå – EU:s kulturhuvudstäder 2014

Riika on toinen EU:n kulttuuripääkaupunki 2014. Kuva: Juhana Tuomola

Det europeiska kulturhuvudstadsåret är ett av Europeiska unionens mest synliga kulturprojekt. EU:s kulturhuvudstadsprojekt började från Aten 1985. Hittills har redan 40 europeiska städer fått vara kulturhuvudstad. Utvalda länder bestämmer själva vilken stad de vill utse till kulturhuvudstad. I Finland har Helsingfors (2000) och Åbo (2011) varit EU:s kulturhuvudstäder.

Kulturens lokala och europeiska dimension

Vid val av kulturhuvudstad läggs vikt framför allt på det i förväg planerade årsprogrammet för staden som ska skilja sig från ett vanligt år.  Programmet ska innehålla mycket europeiskt samarbete, till exempel mellan kulturarbetare. Dessutom ska programmet å ena sidan spegla den kulturella mångfalden i Europa och å andra sidan även den gemensamma europeiska identiteten. Utbudet under kulturhuvudstadsåret ska dessutom ha en så låg tröskel som möjligt för stadsbor i alla åldrar.  Kulturprogrammet ska även kunna knytas till en mer långsiktig utveckling av staden. Ett viktigt mål för kulturåret är också utökning av turismen.

Kulturhuvudstäderna får ett bidrag på 1,5 miljoner från EU:s kulturprogram. Dessutom kan de få finansiering från Europeiska unionens regionala utvecklingsfonder.

Kulturårets program i Riga och Umeå startar officiellt i slutet av januari.

Kirjaketju EU:N kulttuuripääkaupunki Riiassa. Kuva: Märtins Otto, Riga 2014
Bokvännernas kedja flyttade i januari verk från nationalbiblioteket i Riga till det nya nationalbiblioteket. Händelsen ingick i öppningsevenemangen inför kulturhuvudstadsåret. Bild: Märtins Otto, Riga 2014

Riga – en blandning av modernt och historiskt

Riga, Lettlands huvudstad och de baltiska ländernas största stad, har en historia som sträcker sig 800 år bakåt i tiden. Varje sekel har lämnat sina spår i stadens arkitektur.  Den historiska stadskärnan med sin art nouveau-arkitektur finns på UNESCO:s världsarvslista.

I Rigas kulturårsprogram har bland annat museer och musiken en viktig roll. I juli är Riga värd för världens största körtävling ”World Choir Games” där körer från 70 länder är med och tävlar. Det kommer även att bjudas på operapremiärer.

Riga vill under året göra sig bättre känt även som museernas Mecka. En utställning i KGB:s före detta högkvarter som heter Kappsäck berättar historier om människoöden under svåra förhållanden genom historien. Temat för utställningen utgörs av de föremål som människorna har packat med sig när de har haft femton minuter på sig att lämna landet.

Lettland är känt för sin bärnsten – därför ingår bärnstensutställningen på naturhistoriska museet i Riga självfallet i museiutbudet under kulturåret.

Här kan du läsa mer om utbudet i Riga under kulturåret (en).

Umeå och åtta årstider

Palava lumi -esitys Uumajan kulttuuripääkaupunkivuoden avajaisissa 1.2.2014. Kuva: Håkan Larsson, Umeå2014
Föreställningen Brinnande snö under invigningen av Umeås kulturhuvudstadsår den 1 februari 2014. Bild: Håkan Larsson, Umeå 2014

Umeå ligger 650 kilometer norr om Stockholm i det samiska området. Därför har den andra kulturhuvudstaden 2014 tagit det samiska kalenderåret med åtta olika årstider som huvudtema för sitt kulturår. Evenemangen som arrangeras under året speglar typiska karakteristika för årstiderna. Varje årstid inleds med festligheter. Naturens mångfald syns också i evenemangen.

Under kulturåret kommer det att arrangeras 40 festivaler, 80 evenemang och 100 projekt i Umeå. Dessutom kommer nya museer och kulturella mötesplatser att öppnas.

Umeå vill under året visa norra Sverige till européerna samt stärka kulturutbytet med andra europeiska städer.

Utbudet i Umeå under kulturåret.

Läs även:

style="line-height: 1.6em;">Mer information om EU:s kulturhuvudstadsprogram på EU:s webbplats (en)