Nyheter 13.3.2014

Montenegro styr mot EU-medlemskap

Pejovic

Montenegros huvudförhandlare vid EU-medlemskapsförhandlingarna, statssekreteraren för EU-frågor Aleksandar Andrija Pejovic besökte Finland i slutet av februari. Vi frågade honom vilka förväntningar montenegrinerna har på ett medlemskap i Europeiska unionen och när han tror att Montenegro uppfyller medlemskapskriterierna.

Vad förväntar sig montenegrinerna av ett EU-medlemskap?

– Montenegrinerna förväntar sig att ett EU-medlemskap ska öka säkerheten och stabilisera läget i landet. Vårt land blev självständigt 2006. Före det var vi i årtionden en del av det kommunistiska Jugoslavien, och därefter pågick krig i hela Västra Balkan i flera års tid. Med tanke på vår historia är säkerhet och stabilitet viktiga för oss.

Montenegro var försatt i handelsblockad på 1990-talet. Den tiden vill vi inte ha tillbaka. Vi sätter värde på unionens fyra friheter – fri rörlighet för människor, varor, kapital och tjänster. Dessa ger montenegrinerna många möjligheter på individnivå. Invånarna i Montenegro hoppas på europeiska nätverk och samarbete. För studeranden skulle ett medlemskap erbjuda bland annat nya utbildningsalternativ och för arbetstagare öppnas en ny, större arbetsmarknad.

Hur förhåller sig montenegrinerna överlag till ett EU-medlemskap?

När vi blev självständiga 2006 stödde ungefär 80 procent av invånarna ett EU-medlemskap. I dag vill man ha mer detaljerad information om EU och följderna av medlemskapet och för närvarande stödjer kring 60–65 procent ett medlemskap. Cirka 20–25 procent uppger att det bestämt motsätter sig ett medlemskap.

Montenegro kyla
Montenegro är ett litet land vid Medelhavet på Balkan med en vacker natur som också turisterna uppskattar.

Kommer det att ordnas folkomröstning om EU-medlemskapet i Montenegro?

Enligt Montenegros grundlag beslutar parlamentet om EU-medlemskapet. Det är ännu alldeles för tidigt att säga något säkert, men jag tror att vi kommer att hålla en rådgivande folkomröstning innan medlemskapsavtalet undertecknas.

Hur snabbt vill montenegrinerna bli EU-medlemmar?

Många hoppas på 2020 och enligt min mening är det ett realistiskt mål. Det är en stor uppgift att uppfylla medlemskapskriterierna och förnya samhället, och det finns ingen orsak att skynda på. När vi går med i unionen vill vi ha allt klart. Den ekonomiska krisen i Europa har också medverkat till att vi inte har någon press på oss att gå fram alltför snabbt.

Vilket mervärde ger Montenegro EU?

Montenegro

Vi är ett litet Balkanland vid Medelhavet. Vårt EU-medlemskap skulle stabilisera regionen. Det skulle också ge våra grannländer en signal om att det är möjligt att bli en del av EU-familjen, om man bara får fart på reformerna av samhället. Geografiskt är vårt läge strategiskt viktigt för EU. Vi skulle också öka mångfalden av nationaliteter och vårt medlemskap skulle också säkert ha en viktig symbolisk betydelse.

Vad kunde Finland och Montenegro ha gemensamt i EU?

Vi är intresserade av hur Finland förvaltar strukturfonderna och hur ert system kring dem fungerar. Det är också i övrigt nyttigt att bekanta sig med era modeller, eftersom Finland är ett relativt nytt medlemsland. Vi är speciellt intresserade av ert miljökunnande och av er långa yttre EU-gräns. I dessa frågor kan vi ta lärdom av Finland. Goda bilaterala relationer med Finland är viktiga för oss. När vi sedan sitter vid samma förhandlingsbord finns det säkert många gemensamma frågor som vi kan driva framåt.