Nyheter 20.3.2014

Till EU-matens rötter

Hur styr EU det vad vi får äta och vad inte? Kan vi vara säkra på matens säkerhet?
Europainformationen ordnar en öppen tillställning i Uleåborgs huvudbibiliotek måndag den 24 mars.