Nyheter 24.3.2014

Jobb i Bryssel – tio finländska berättelser: Ett andra Erasmus

Jobb i Bryssel – tio finländska berättelser

Nella Korhonen

Nella Korhonen, 28 år, arbetar fem månader som praktikant inom personaladministrationen vid kommissionens generaldirektorat för humanitärt bistånd och civilskydd. ”Vem som helst kan söka en praktikplats, man behöver inte vara EU-nörd.” 

Hur sökte du praktikplatsen vid kommissionen?

Jag drömde om att jobba i någon europeisk huvudstad, att jag hamnade i Bryssel var rena slumpen. När det gäller kommissionens Blue Book-praktik sker den första gallringen på basis av de papper man skickar in. Därefter sätts en del av dem som söker upp på en så kallad Blue Book-lista. Alla på listan får inte alltid en praktikplats, man måste själv också vara aktiv. Vissa tar själva kontakt med kommissionens olika avdelningar, men till exempel jag blev direkt kontaktad. Till min utbildning är jag psykolog från Tammerfors universitet.

Vilka är dina arbetsuppgifter?

Jag arbetar vid personaladministrationen i ett team som kartlägger och planerar utbildning för generaldirektoratets personal. Av personalen vid vår avdelning arbetar 350 personer i Bryssel och 400 personer vid lokalkontor runtom i världen. Jag arrangerar utbildning bland annat för nya tjänstemän vid vårt generaldirektorat. Jag tar hand om logistiken och deltagarlistorna och deltar i att ta fram kursmaterial. Vid kommissionen ordnas personalutbildningen delvis vid generaldirektoraten och delvis på kommissionsnivå.

Det administrativa jobbet är nytt för mig och avviker helt och håller från mitt tidigare arbete som psykolog. Jag har arbetat med rekrytering och inom neuropsykologisk rehabilitering. Praktikanternas arbetsuppgifter är inte alltid de mest spännande, men man får vara med om mycket väldigt intressant. Jag har lärt mig mycket allmänt om arbetslivet, vilket säkert är till nytta i framtiden.

Vad är bäst i Bryssel?

Att det är lätt att få kontakt med andra i samma situation. Alla har ju flyttat hit på grund av jobbet och bor här längre eller kortare perioder. Man tar bra hand om praktikanterna vid kommissionen och det råder ingen brist på fritidsaktiviteter. Vi brukar kalla praktiken ”ett andra Erasmus” tack vare alla sociala kontakter.

I en internationell arbetsmiljö lär man sig ohjälpligen att kommunicera och ha tålamod. Det bästa som praktiken här gett mig har jag fått vid möten med människor; ett möte i anslutning till jobbet eller vid kaffebordet. Man lär sig hela tiden av andra, utan att man tänker på det. Människornas olika bakgrund och att arbetsmiljön är så mångkulturell överraskade mig. Att bo i Bryssel har vidgat mitt sätt att tänka och gjort mig mer tolerant. Jag har fått ett nytt perspektiv på de goda och dåliga sidorna i Finland. Allt går inte alltid som det borde, men det får man vänja sig vid.

Varför är det värt att söka en praktikplats vid EU?

Kommissionens praktikprogram fungerar bra. Det är lätt att komma med. Det finns många internationella praktikplatser och det är en stor utmaning att söka en viss bestämd plats. Inom kommissionens praktikprogram kan man med en ansökan söka flera olika platser. Det lönar sig att ta reda på vilka olika arbetsuppgifter som erbjuds. Inom Blue Book-praktiken kan man förutom praktik i Bryssel söka praktikplatser vid kommissionens representationer och EU-byråerna.

Kommissionens praktikprogram är ett av de största i världen. Det är en fördel att komma från ett litet land, eftersom det finns landsvisa kvoter inom praktikprogrammet. Då jag sökte hade hela 18 000 intresserade lämnat in sin ansökan. Av dem sattes en fjärdedel upp på Blue Book-listan och 650 praktikanter antogs.

Vem kan söka en praktikplats?

Vem som helst kan söka en praktikplats, man behöver inte vara EU-nörd. Jag hade ingen tidigare erfarenhet av EU. Jag var framför allt intresserad av att få internationell arbetserfarenhet. De som söker behöver inte tidigare ha sysslat med politik, institutionerna behöver kompetenta personer inom olika fack. När man sedan jobbar här lär man sig nog vilka roller kommissionen, parlamentet och Europeiska unionens råd har. Jag tycker man ska tona ner den politiska aspekten. EU-institutionerna är stora organisationer som erbjuder mycket varierande arbetsuppgifter, som inte egentligen har så mycket att göra med EU-frågor. Jag rekommenderar alla att söka sig hit om man ens på något sätt är intresserad av EU.

Vad hoppas du göra i framtiden?

Jag återvänder till Finland och fortsätter att jobba som psykolog. När jag fått mera arbetserfarenhet utesluter jag inte att jag kommer att jobba i något EU-uppdrag. Men det är inte aktuellt nu.

FAKTABOX:

  • Kommissionens Blue Book-praktik är avsedd för nyligen utexaminerade och studerande. Praktikplatserna kan sökas av personer som avlagt lägre högskoleexamen eller yrkeshögskoleexamen.
  • Praktiken utförs i Bryssel. Luxemburg eller vid kommissionens representationer runtom i världen. Praktikanter antas två gånger per år.
  • Kommissionens alla generaldirektorat tar emot praktikanter. Praktikperioden är fem månader och ett månatligt stipendium betalas under praktiken.
  • Sökanden som satts upp på Blue Book-listan kan vända sig till Finlands EU-representation och fråga om tips.
  • Mer information om praktikmöjligheter vid EU-institutionerna finns på statsrådets webbplats http://valtioneuvosto.fi/eu/tyopaikat/harjoittelu/sv.jsp. Information om kommissionens Blue Book-praktik finns på adressen http://ec.europa.eu/stages/.

Text och foto: Maria Nurmi