Nyheter 27.3.2014

EU-frågesport för niondeklassare på gång igen!

EU_Tietokilpailu

EU-frågesporten kommer att arrangeras den 6 maj i vår. Frågesporten är öppen för elever i grundskolans årskurs nio på de skolor där läraren har anmält klassen med i tävlingen. Denna nationella kraftmätning arrangeras av Europainformationen vid utrikesministeriet och Förbundet för lärarna i historia och samhällslära FLHS rf tillsammans med de deltagande skolorna.

Uppgifterna i tävlingen rör frågor kring EU och samhällslära som ingår i lärokursen i samhällslära för årskurs nio. Målet för tävlingen är att främja studerande av EU-kunskap i hela åldersklassen och å andra sidan föra EU närmare ungdomarna runt om i Finland.

Eurooppatiedotuksen EU-tietokilpailu

Tävlingen har arrangerats sedan 2011. En del av frågorna är relativt enkla och snabba att besvara, medan andra kräver reflektion och djupare kännedom om samhällsfrågor. Under tidigare år har frågorna bland annat handlat om utvidgandet av EU, euroländerna, EU-medborgarnas rättigheter och EU-medlemskapets effekter för Finland.

I år får vinnaren en surfplatta och de som kommer på andra och tredje plats får minisurfplattor. I priset ingår också prisutdelningsceremonin i Helsingfors med kringprogram i slutet av maj. Vinnaren i varje landskap belönas dessutom med ett presentkort till bokhandeln och vinnaren på varje skola får ett överraskningspris.

Sista anmälningsdag är den 4 april. Anmälningar tas emot av FLHS. http://www.hyol.fi/kilpailut/eu-tietokilpailu/