Nyheter 31.3.2014

Finland och EU:s yttre förbindelser: Hur är det med Norra Afrika?

Utrikesministeriets Europainformation och NMT-centralen i Egentliga Finland ordnar ett öppet seminarium i Åbo måndagen den 7 april kl. 09.30-13.00 i Statens Ämbetshus, Självständighetsplan 2.