Nyheter 4.4.2014

Kevät, kurjet ja EU-kilpailut

Lotta Nymann-Lindegren jobbar som specialsakkunnig i rekryteringsfrågor vid EU-representationen.
Lotta Nymann-Lindegren jobbar som specialsakkunnig i rekryteringsfrågor vid EU-representationen.

Nu är det igen den tiden på året. Jag tänker inte på flyttfåglarna eller de första mössöronen på träden, utan på ansökan till uttagningsprovet för rekrytering av EU-tjänstemän som inleddes förra veckan. Ansökningsprocessen är lång och resultaten blir antagligen klara först i höst när den första snön faller. Men fröet till framgång ska sås nu om man tänker sig en karriär inom EU-institutionerna och organen.

EU:s rekryteringssystem har gammalt franskt ursprung och utgår från öppna uttagningsprov. Via dessa väljs årligen en viss mängd nya kandidater som sätts upp på en så kallad reservlista. Från dessa listor rekryterar institutioner sedan de nya tjänstemän som behövs.

Det räcker med lägre högskoleexamen för att ansöka och i provet för allmänna tjänstemän kan examen vara från vilket område som helst. Språkkunskaper är viktiga och dessutom ska de sökande ha färdigheter att arbeta i en flerspråkig och mångkulturell arbetsgemenskap med varierande arbetsuppgifter. Arbetserfarenhet förutsätts egentligen inte, men är en klar fördel senast i det skede när institutionerna på reservlistan börjar söka efter kandidater för lediga jobb.

Europeiska rekryteringsbyrån (European Personnel Selection Office), förkortat EPSO, ansvarar för ordnandet av uttagningsproven för alla institutioners del.  EPSO tar hand om det första testet som görs på dator, de egentliga lämplighetstesten och intervjuerna samt det slutliga valet som sker på basis av dessa.

Till datortestet i det första skedet hör ett obligatoriskt övningsprov, som görs på EPSO:s webbsidor. Det ger en bra bild av innehållet i det egentliga testet och av vilken nivå som krävs.  Det egentliga provet görs i lokaler som reserverats för testtillfället antingen i Finland eller på annat håll. Platsen och tidpunkten för testet kan man själv boka via EPSO. Först för testen i den andra fasen ska man resa till Bryssel.

Konkurrensen om platserna är vanligtvis extremt hård och det förutspås att den här gången blir den ännu hårdare än vanligt. Endast de 137 bästa väljs ut för att sättas upp reservlistan, och på grund av de svaga tillväxtutsikterna och den höga ungdomsarbetslösheten är antalet sökande troligen mycket stort. Men låt inte detta skrämma dig – bland de sökande finns alltid också en stor mängd lycksökare. Det lönar sig alltid att delta i uttagningen om man har sina papper i skick och är motiverad.

Motivationen kan man själv testa på EPSO:s webbplats. Där finns ett frivilligt test och med det kan man kontrollera om ens kunskaper och förväntningar motsvarar vad som krävs för en EU-karriär. Det här testet påverkar inte den egentliga urvalsprocessen. Avsikten är endast att korrigera eventuella missuppfattningar. På EPSO uppger man nämligen att överraskande många sökande till exempel tror att EU-tjänstemännen kan använda sitt modersmål i arbetet eller arbeta i sitt eget hemland.

Det är ingen idé att söka sig till EU om man inte är beredd att flytta till Bryssel eller Luxemburg. Men för dem som är intresserade av internationella uppgifter är en EU-karriär ett enastående intressant och mångsidigt val.

De finländska EU-tjänstemännen anser att det bästa med deras jobb är att arbetsuppgifterna är meningsfulla och utmanande och också att de får jobba med synnerligen kunniga och inspirerande kolleger samt att det finns möjligheter att flytta mellan olika uppgiftsområden.

EU verkar och påverkar i dag inom nästan alla politikområden, och unionen rekryterar också allt oftare experter inom specialområden. Förutom uttagningsprov för allmänna tjänstemän pågår för närvarande också till exempel uttagningsprov avsedda för revisorer och assistenter inom byggbranschen. Mer information om dessa uttagningsprov finns på EPSO:s webbplats.

Du som är intresserad av en EU-karriär, nu har du din chans. Ansökningstiden till det allmänna uttagningsprovet löper ut 15 april.

Lotta Nymann-Lindegren 

Skribenten är specialsakkunnig i rekryteringsfrågor vid EU-representationen.

Mer information om uttagningsprovet för allmänna tjänstemän finns på EPSO:s webbplats