Nyheter 12.5.2014

Europeiska ministrars gemensamma skrivelse om Europeiska fredsinstitutet

Vi, utrikesministrarna i nio europeiska länder – såväl inom som utanför EU – har gått samman för att lansera Europeiska fredsinstitutet (EIP) som ska bidra till att komma till rätta med några av de utmaningar som vår värld står inför. I Bryssel på på måndag den 12 maj presenterar vi den allra första ordföranden för institutet. 

Decennier av fientlighet och krig i Europa har ersatts av djupgående politisk och ekonomisk integration. Större delen av kontinenten präglas av demokrati och rättsstatens principer.

Men den senaste utvecklingen i Ukraina påminner oss om bräckligheten i dessa framsteg och det farliga i att inte respektera internationella överenskommelser om säkerhet och stabilitet. Europas grundmurade styrka är ofta underskattad. Våra framgångar under de senaste 50 åren kan dock aldrig tas för givna. Att stå upp för fred och europeiska värden på vår egen kontinent och i övriga världen kräver fast politisk beslutsamhet.

Vi måste fortsätta att ta vara på Europas möjligheter. De regeringar som vi företräder värdesätter mångfalden i Europa och är medvetna om komplexiteten i behoven utomlands – med inställningen att vi både kan och kommer att engagera oss.

Det är i den här andan som Europeiska fredsinstitutet har inrättats.

Institutet ska hjälpa oss att övervinna den passivitet som rädslan har lett till och i stället forma en modig krets som stöder fredliga lösningar. Institutet kommer att bidra till den globala fredsagendan genom ett nära partnerskap med EU:s institutioner för att förebygga, hantera och lösa konflikter. Institutet erbjuder sina tjänster som en oberoende och flexibel samarbetspartner till EU och andra institutioner och kompletterar och förstärker den uppsättning instrument som EU redan har till sitt förfogande.

Institutet ska stödja insatser och bygga upp kapaciteten inom medling och dialog, bl.a. genom att bidra med konfliktanalyser, utbildning, stöd och handledning. Det ska ägna sig åt diplomati genom flera olika kanaler, s.k. multitrack diplomacy, och lyfta fram exempel på framgångsrik konflikhantering. Det ska fungera som en operativ knutpunkt där expertis samlas och kunskaper utbyts. Det ska också fungera som en bro till det europeiska civilsamhällets satsningar.

Tillsammans sluter vi nu upp bakom detta nya initiativ och sätter vår tilltro till ett institut som kommer att arbeta aktivt med regeringar och EU, men som fortsätter att vara självstyrande för att kunna agera snabbt och kreativt med egna befogenheter och resurser.

Vi vill också utveckla EU:s medlingsförmåga som sådan.

Europa måste anta vår tids svåra utmaningar som hotar freden, friheten och den hållbara utvecklingen såväl globalt som i närområdet.

Europeiska fredsinstitutet bidrar på ett ambitiöst sätt till europeisk kompetens och utökar den diplomatiska verktygslådan inom och utanför EU.

Didier Reynders, Belgiens utrikesminister

Erkki Tuomioja, Finlands utrikesminister

Federica Mogherini, Italiens utrikesminister

János Martonyi, Ungerns utrikesminister

Jean Asselborn, Luxemburgs utrikesminister

Radosław Sikorski, Polens utrikesminister

José García-Margallo y Marfil, Spaniens utrikes- och samarbetsminister

Carl Bildt, Sveriges utrikesminister

Artikeln publicerades ursprungligen i tidningen European Voice 11.5.2014