Nyheter 14.5.2014

Förhandsröstningen inleds

Foto: Riitta Supperi_Keksi_Team Finland
Äänestyskoppi

Förhandsröstningen i EU-valet inleds idag, den 14 maj. I hemlandet är det möjligt att förhandsrösta under en veckas tid, då den sista förhandsröstningsdagen är den 20 maj. I utlandet är förhandsröstningsdagarna i huvudsak den 14-17 maj.

Det är möjligt att förhandsrösta vid vilket som helst av de sammanlagt 850 förhandsröstningsställena i Finland. Förhandsröstningsställen finns till exempel i stads- och kommunhus, köpcentra, bibliotek och poster.

Personer bosatta eller på en längre vistelse i utlandet har möjlighet att förhandsrösta utomlands. Förhandsröstningsställen i utlandet är bland annat Finlands ambassader.

Rösträtt i Europaparlamentsvalet i Finland har 18 år fyllda finländska medborgare, samt medborgare från andra EU-länder bosatta i Finland som i förväg anmält sig till det finländska rösträttsregistret.

Den egentliga valdagen i Finland är den 25 maj. Då kan man endast rösta vid den egna vallokalen, som det informerats om i en anmälan per post. På valdagen är vallokalerna öppna klockan 9-20.

Tilläggsinformation:

target="_blank">vaalit.fi/sv