Nyheter 15.5.2014

Europaparlamentsvalet 2014

Kuva: Euroopan parlamentti

Europaparlamentet är världens största demokratiskt valdra parlament. Det är det enda organet i EU dit det vart femte år väljs nya representanter i direkta val. Valet ordnas i varje medlemsland utgående från nationell vallagsstiftning. Dessutom följs EU:s vallagsstiftning. Nästa år väljs 751 representanter in i Europaparlamentet. Från Finland väljs sammanlagt 13 representanter, eller meppar (Member of the Parliament). Mepparna arbetar i europeiska partigrupperingar, av vilka det finns sju stycken i parlamentet. Grupperna består av över hundra nationella politiska partier.

Det nya parlamentet inleder sitt arbete i juli 2014.

Valdagen i Finland är den 25 maj 2014.

Nästa EU-val ordnas i alla 28 EU-länder den 22 – 25 maj 2014. I Finland är valdagen söndagen den 25 maj 2014. Inhemska förhandsröstningen ordnas från onsdag till tisdag 14.- 20.5 och utomlands från onsdag till lördag 14. -17.5.

I Finland fungerar hela landet som en valkrets, precis som under föregående år. Kandidaterna kandiderar med andra ord överallt i Finland. Olika partier och valförbund kan nämna högst 20 kandidater. Uppställandet av kandidater skall vara bekräftat den 24 april 2014.

Till de rösträttiga i Finland hör de finska medborgare som senast på valdagen fyllt 18 år samt andra EU-länders medborgare som senast 80 dagar innan valet registrerat sig till rösträttsregistret.

EU-valen 2014

Vad gör Europaparlamentet?

Det senaste EU-fördraget, Lissabonfördraget, trädde i kraft i december 2009 och utökade Europaparlamentets maktbefogenheter. Parlamentet är nu likvärdigt på de flesta plan med ministerrådet vad gäller lagstiftning.

Europaparlamentet är det ena av två viktiga lagstiftningsorgan i EU. Den största delen av EU-lagstiftningen bestäms och förbereds i samarbete mellan rådet och parlamentet.  

Utöver lagstiftandet har Europaparlamentet en viktig roll att bevaka Europeiska kommissionen och övriga organ samt försäkra demokratin i verksamheten. Till parlamentets uppgifter hör även att godkänna kommissionens uppsättning. Parlamentet gör också beslut gällande EU:s budget.

Att jobba i Europaparlamentet

alt="Kuva: Euroopan parlamentti" src="/wp-content/uploads/sites/19/2017/04/ID-115926-GUID-53BC10FD-D5F7-461E-9EC3-08299F360384.jpeg" />Staden Strasbourg i Frankrike är parlamentets hemmaplan. Där hålls 12 stycken plenum varje år, där det röstas om lagförslag. Plenumen förbereds i olika utskott och politiska grupper, vilka sammanträder i Bryssel i Belgien. En parlamentariker hör som ordinariemedlem till ett utskott och som suppleant till ett annat. Dessutom kan mepparna vara medlemmar i delegationer som sköter om relationer till länder utanför Europeiska unionen.

Vid mitten av varje mandatperiod omorganiserar sig parlamentet och roterar på partigruppernas och utskottens ledning. Samtidigt byts parlamentets talman vars mandat är 2,5 år långt, alltså halva mandatperioden. Fram till juli 2014 fungerar Martin Schulz (S&D) som parlamentets talman.

Läs mer: 

target="_blank">Finländska kandidater i Europaparlamentsvalet (på finska)

pdf class="atticon" src="/wp-content/uploads/sites/19/2017/04/ID-13438-GUID-09578C02-46AC-4410-9FFF-73E7EE02D01D.jpeg" /> Powerpoint om Europaparlamentsvalet 2014 (pdf)