Nyheter 16.5.2014

European Institute for Peace – ett nytt verktyg i fredens tjänst

EIP

Europeiska fredsinstitutet EIP lanserades den 12 maj i samband med EU:s utrikesråd. Fredsinstitutet grundades av nio europeiska länder – Finlands och Sveriges utrikesministrar låg bakom initiativet. Med hjälp av det nya verktyget främjas bland annat en bredare användning av inofficiell dialog inom konfliktförebyggande och -lösning. Man erbjuder även expertis inom fredsförmedling.

Europeiska fredsinstitutets grundande medlemmar är Finland, Sverige, Belgien, Luxemburg, Ungern, Polen, Italien, Spanien och Schweiz.

Europeiska fredsinstitutet lanserades den 12 maj. Utrikesminister Erkki Tuomioja, institutets första ordförande Staffan de Mistura samt Sveriges utrikesminister Carl Bildt på presskonferens. Foto: Europeiska unionens råd.

EIP kör igång med stöd av dess grundande medlemmars frivilliga finansiering, men är öppet för nya medlemmar.

Bakom initiativet ligger utrikeministrarna från Finland och Sverige. De såg redan 2010 inom fältet för Europas och EU:s fredsförmedling och konfliktförebyggande ett behov av ett flexibelt verktyg som skulle främja en bredare användning av fredsförmedling och inofficiell dialog inom konfliktförebyggande och -lösning, samt samla och dela existerande expertis inom området. EIP kommer även att erbjuda utbildning och forskningsdata inom området samt flexibel finansiering för andra aktörer.

Konceptet att förstärka EU:s fredsförmedlings- och dialogkapacitet godkänndes år 2009. Då fanns inte EU:s avdelning för yttre åtgärder, och inte heller det fristående fredsförmedlingsteam som nu fungerar vid dess säkerhetspolitiska avdelning, ännu. Avdelningen för yttre åtgärder har inom en kort tid utvecklat sin egen expertis och verksamhet inom området för fredsförmedling på ett berömvärt sätt, i tätt samarbete med bland annat FN.

EIP har som avsikt att stöda och komplettera avdelningen för yttre åtgärder. Institutet beaktar även de andra expertorganisationerna och medborgarorganisationerna inom branschen, och strävar till fungerande samarbetsrelationer med dessa.

Fredsförmedling har fått en allt viktigare roll bland urvalet medel som finns till hands internationellt och inom EU:s utrikespolitik. Finland har för sin del stött denna riktning i enlighet med sin nationella strategi. På vårt initiativ har man i Bryssel startat EU:s vängrupp för fredsförmedling, vars förebild är fredsmedlingsgruppen Friends of Mediation inom FN och som grundades av Finland och Turkiet.

Konflikterna i EU:s närområden visar tyvärr inga tecken på att minska. Det finns en beställning för Europeiska fredsinstitutet.

Sari Rautio 

Skribenten är Nicolaidis-tjänsteman

Europeiska fredsinstitutets webbsida

Europeiska fredsinstitutetTwitter