Nyheter 6.6.2014

VALTIONAVUSTUKSET KANSALAISJÄRJESTÖJEN EUROOPPA-TIEDOTTAMISEEN VUONNA 2014

Eurooppa-päivän viettoa Kampissa, kuva: Eurooppatiedotus

Nu kan medborgarorganisationer ansöka om statsunderstöd för Europainformation, som delas ut av utrikesministeriet. Understödet beviljas förutsatt att riksdagen anvisar medel för ändamålet i statsbudgeten för 2014.

I budgetpropositionen för 2014 föreslås 583 000 euro för understödet. Av denna summa reserveras 100 000 euro till information i anslutning till valet av Finlands företrädare i Europaparlamentet. Syftet med understödet är att öka kunskapen om den Europeiska unionen, och nästa år särskilt informationsverksamhet i anslutning till Europaparlamentsvalet, i Finland.  År 2014 prioriteras, förutom Europaparlamentsvalet, basfakta om den Europeiska unionens verksamhet, ekonomiska frågor och den sociala dimensionen.

Vid beviljandet, utbetalningen, användningen och övervakningen av statsunderstödet tillämpas statsunderstödslagen (688/2001).

Ansökan ska innehålla en beskrivning av verksamheten eller projektet, en kostnadsberäkning, en finansieringsplan och uppgifter om de organisationer som deltar i verksamheten. Ansökan lämnas in till utrikesministeriet (Utrikesministeriet, Registratorskontoret, PB 176, 00023 Statsrådet) senast den 9 december 2013 kl. 16.15.

Blanketterna och anvisningarna:

Word class="atticon" src="/wp-content/uploads/sites/19/2017/04/id-14918-guid-F4100322-9110-4D95-811F-A05953519F7D.gif" />Ansökan 2014

Word class="atticon" src="/wp-content/uploads/sites/19/2017/04/id-14918-guid-F4100322-9110-4D95-811F-A05953519F7D.gif" />Projektplan_2014

pdf class="atticon" src="/wp-content/uploads/sites/19/2017/04/ID-13438-GUID-09578C02-46AC-4410-9FFF-73E7EE02D01D.jpeg" />Ansökningasförfaranden

pdf class="atticon" src="/wp-content/uploads/sites/19/2017/04/ID-13438-GUID-09578C02-46AC-4410-9FFF-73E7EE02D01D.jpeg" /> Allmänna villkor 2014

Word class="atticon" src="/wp-content/uploads/sites/19/2017/04/id-14918-guid-F4100322-9110-4D95-811F-A05953519F7D.gif" /> Rapport angående informationsstöd 2014

Word class="atticon" src="/wp-content/uploads/sites/19/2017/04/id-14918-guid-F4100322-9110-4D95-811F-A05953519F7D.gif" /> Revisors försäkran

Du kan också begära blanketter och anvisningar per e-post från Europainformationen på adressen VKO-30@formin.fi.

Nyheten korrigerad den 23.10.2013

Statsunderstöd som beviljats år 2014 för medborgarorganisationers Europainformation (19.2. 2014)