Nyheter 24.6.2014

Tre R som trygghet på resan

Bild: Juhana Tuomola
Tre R som trygghet på resan

Årets livligaste resesäsong står igen för dörren. Tiotusentals finländare reser utomlands under de närmaste veckorna. De flesta styr mot Europa, men många även längre bort. För största delen av finländarna förlöper årets kanske mest efterlängtade händelse utan problem, men inte alltid. Man kan undvika förtret under resan genom att hålla några grundläggande saker i minnet och med hjälp av sunt förnuft. Utrikesministeriets rekommendationer för en trygg resa grundar sig på tre gånger bokstaven r: resemeddelande, reseanmälan och reseförsäkring.

Kroatien med i EU, Lettland med i euron

Kroatien anslöt sig till EU för ett år sedan, den 1 juli 2013. Därmed trädde även de för resenärer centrala EU-bestämmelserna i kraft. I regel stärker EU-medlemskapet konsumentens och resenärens rättigheter i Kroatien. Till exempel avreglerades importen av många produkter från Kroatien, och många begränsningar gällande resenärsimport har helt avskaffats.

Kroatien har inte ännu anslutit sig till Schengenområdet, så resedokument i form av pass eller identitetsbevis krävs fortfarande av inresande. Kroatiens valuta kommer inte för tillfället att bytas ut till euro, utan kuna kvarstår som betalningsmedel. 

Lettlands euron
Lettlands euromynt har motiv av en lettländsk jungfru iklädd folkdräkt.

Också euroområdet har utvidgats, då Lettland tog i bruk den nya valutan i början av året. Även Litauen förbereder en övergång till euron, men denna sommar betalar man ännu med litas såväl i Kaunas som i Vilna.

EU-hemkomstgåvor för eget bruk är skattefria

Presenter från ett EU-land kan i regel införas utan tullar och skatter för eget bruk. Detta gäller då man har presenterna med sig i samma fordon som man själv reser in i Finland med. All import av varor som är ämnade till försäljning är skatteskyldig, och bör anmälas till Tullen.

Alkohol för eget bruk kan synnerligen fritt införas från andra EU-länder. Om man inför större mängder för servering på till exempel födelsedagskalas eller bröllop måste man vid behov kunna påvisa att det är fråga om en fest.

Import av tobaksprodukter har vissa begränsningar. Tobaksprodukterna måste ha förpackningspåskrifter om hälsoriskerna på finska och svenska. Om påskrifterna fattas, får man inte införa fler än 200 cigaretter ens från ett annat EU-land. Snusprodukter får införas i begränsad mängd för personligt bruk. Vid införsel av alkohol och tobak är det bra att komma ihåg de åldersgränser som är i kraft i Finland.

Läkemedel kan införas från EU/EES-området för personligt bruk högst motsvarande ett års förbrukning. Resenären ska vid behov kunna påvisa att läkemedelspreparatet är ämnat för eget bruk.

Överföring av skjutvapen, delar av dessa och patroner mellan EU-länder är begränsad. Begränsningarna tillämpas i många länder, så som Finland, även på gassprayer.

Striktare gränser för införsel då man återvänder från utanför EU

Det tillämpas andra regler på import från utanför EU. Det är till exempel strikt begränsat hur mycket alkohol och tobaksprodukter man får införa skattefritt. Vid sidan av detta får en resenär som anländer med flyg eller sjövägen från utanför EU införa andra produkter för högst 430 euro tull- och skattefritt, i landstrafik för högst 300 euro. Dessa begränsningar gäller även Åland och Kanarieöarna.

Dessutom får vissa produkter, såsom kött eller köttprodukter och mjölk, inte alls införas från utanför EU. Bilresenärer bör komma ihåg att man skattefritt får införa en full tank och en liten reservtank bränsle från utanför EU.

Sitrusfrukter.
Import av vissa frukter, bär och grönsaker från länder utanför EU kräver ett växtsundhetscertifikat utfärdat av exportlandets myndigheter samt en kontroll vid införsel i Finland.

Då man reser med husdjur är det skäl att alltid ta reda på regler gällande import och export i god tid före resan, oberoende om resmålet är inom eller utanför EU.

Ha alltid med reseförsäkring och det europeiska sjukvårdskortet

I EU/EES länder och Schweiz får man vård med det europeiska sjukvårdskortet vid plötsliga sjukdoms- och olycksfall, främst inom den offentliga sjukvården. Villkoren och kostnaderna är de samma som för andra som bor i landet. Det europeiska sjukvårdskortet är avgiftsfritt och fås från FPA.

Det europeiska sjukvårdskortet ersätter ändå inte en reseförsäkring. Kortet täcker inte till exempel hemtransport eller exempelvis skada som åstadkommits en annan part vid olyckor. Ambulansflyg från utlandet till Finland kan kosta tiotusentals euro, så det lönar sig alltid att ta en reseförsäkring. Vid val av försäkring lönar det sig att kontrollera villkoren och ersättningssummorna.

Utrikesministeriet erbjuder information om situationen i destionationslandet och rekommenderar reseanmälan

Traditionella sällskapsresor är fortfarande populära, men finländarna reser allt mer på egen hand.

Ritva Kettunen som är ansvarig tjänsteman för resesäkerhetsfrågor vid utrikesministeriet påminner om att resenärer som reser på egenhand själva ansvarar för att på förhand ta reda på till exempel regler gällande inresa. Detta gäller fram för allt då man reser utanför Europa.

Det lönar sig att kontrollera visumregler och till exempel hur länge passet måste vara i kraft efter resan med destinationslandets beskickning. Institutionen för hälsa och välfärd (THL) erbjuder å sin sida information om bland annat vilka vaccinationer som krävs, berättar hon.

Vårens oroligheter i Ukraina och Thailand har gjort många fundersamma: Vart vågar man resa? Ritva Kettunen råder speciellt resenärer som reser på egen hand att på förhand ta reda på säkerhetsläget i destinationen. Här är utrikesministeriets resemeddelanden till stor hjälp. Katastrofer orsakade av naturfenomen och politiska oroligheter kommer ofta plötsligt och ibland nästan helt som en överraskning. Det är alltid viktigt att i krissituationer i destinationslandet följa de lokala myndigheternas instruktioner.

För att utrikesministeriet ska kunna hjälpa i en nödsituation är det en absolut nödvändighet att vi vet var finländare som reser på egenhand över huvudtaget semestrar. Detta är möjligt endast då man innan resan har gjort en reseanmälan, repeterar Kettunen.

Tilläggsinformation

Man kan bekanta sig med destinationslandets säkerhetssituation på förhand genom att sätta sig in i utrikesministeriets resemeddelanden på nätet. Tjänsten fungerar numera även som en mobilsida, så man kommer åt informationen utomlands via telefonen eller per sms.

  • Det lönar sig att spara sidan m.formin.fi på i mobilen redan innan avresan. Den vägen hittar man enklast resemeddelandena och det går att göra en reseanmälan även då man redan är på resa.
  • Utrikesministeriet rekommenderar en frivillig reseanmälan då man reser på egen hand eller i riskfyllda länder.
  • Syftet med reseanmalan.fi-sidan är att förenkla och försnabba uppgörandet av reseanmälan.
  • Många av Finlands beskickningar har även Facebook-sidor

Resenärens hälsoinformation

Tillåtna souvenirer

Resa med husdjur