Nyheter 30.6.2014

Pia Stjernvall vie suomalaista kriisinhallintaosaamista EUPOL Afganistan -operaation johtoon

Europeiska unionen har utnämnt ambassadrådet Pia Stjernvall till vicechef för EU:s civilkrishanteringsoperation EUPOL Afghanistan. Avsikten med civilkrishanteringsoperationen, som är EU:s näst största, är att stärka Afghanistans polis och rättsstatsverksamhet. Inom operationen tjänstgör cirka 350 experter, varav 35 är finländare. Vi frågade Pia vem hon är och med vilka förväntningar hon tar itu med sin nya utmanande uppgift?

– Jag är ambassadråd vid utrikesministeriet, där jag arbetat så gott som hela min karriär. Jag är hemma från Villmanstrand, utexaminerad från Lapplands universitet och har bott utomlands ungefär halva min karriär på olika poster i St. Petersburg, Budapest, Vilnius, Nairobi, Afghanistan och en kort tid i Manila. Jag har en 22-årig son som studerar i Kina.

Pia Stjernvall, EUPOL Afganistanin varapäällikkö
Europeiska unionen har utnämnt ambassadrådet Pia Stjernvall till vicechef för EU:s civilkrishanteringsoperation EUPOL Afghanistan.

EUPOL är en ny utmaning för mig. Det är uppfriskande att ibland byta till annorlunda uppgifter och fint att detta är möjligt. EUPOL har utmanande år framför sig. Mandatet kommer att ändras från början av nästa år och därmed kommer EUPOL att koncentreras till allt mer strategiskt arbete. Avsikten är även att EUPOL ska bli överflödig inom några år och att största delen av uppgifterna ska kunna överföras på afghanerna och eventuellt på andra internationella aktörer.

Vad är EUPOL-operationens målsättningar i Afghanistan? Vilka är de största utmaningarna?

– Målsättningarna för operation EUPOL är främst att stöda reformen av inrikesministeriet, att förbättra polisens yrkesskicklighet samt att öka antalet kvinnliga poliser och effekten av deras arbete. En målsättning är även att stärka de könsbundna rättigheterna och människorättstänkandet inom polisstyrkorna, samt att förbättra samarbetet mellan polisen och åklagarna.

Bild: EUPOL Afghanistan

EUPOL Afghanistan

En av de huvudsakliga uppgifterna för operation EUPOL är att utbilda yrkeskunniga civilpoliser för Afghanistan. På bilden får en afghansk kvinna sitt utbildningsdiplom.

Den största utmaningen för operationen är att övergå till en allt mer strategisk nivå speciellt beträffande stödandet av inrikesministeriets reformer och strategi. Detta fordrar även att vi medlemsländer sänder personer som verkar i allt mer krävande uppgifter till operationerna. Det fins inte många av dessa personer, och det är en utmaning hur man ska få till exempel en förändringsexpert som verkat i en framträdande post på ministeriet att komma till Kabul och stöda inrikesministeriet s reform? Därtill är säkerhetsläget i Afghanistan fortfarande utmanande.

Hur allmänt är det att kvinnor når ledande roller i EU-operationer? Vad tror du att varit dina egna styrkor?

– Det har funnits en del kvinnor på ledande poster inom EU-operationer, men vanligt är det inte. Jag tror att mina styrkor var gedigen kännedom om situationen i Afghanistan, lång erfarenhet som diplomat samt det att jag redan i mitt tidigare uppdrag som andre på ambassaden i Afghanistan samt tjänstgörande chargé d’affairs följt med EUPOL:s verksamhet. Dessutom ansåg Missionen att det var viktigt att det även fanns en diplomat med i ledningsgruppen.

Är Afghanistan bekant för dig sedan tidigare? Känner du finländare som tjänstgör i EUPOL sedan tidigare?

– Afghanistan är som sagt bekant sedan tidigare jag har varit här åren 2010-12 och tre månader år 2013. Det här landet är väldigt fascinerande och utmanande och en ypperlig arbetsplats för dem som letar efter ett utmanande och verkligt givande jobb. Jag känner några personer som tjänstgör här, både inom operationen och vid beskickningen, sedan tidigare. Jag kommer snart att bekanta mig med alla som tjänstgör inom operationen, och avsikten är även att jag ska bekanta mig med ambassadens personal i dess helhet. I utmanande förhållanden är det viktigt att alla finländare håller ihop.