Nyheter 1.7.2014

Miten EU näkyy räppärin elämässä? Tulee Poriin, kysy itse ja ota tossu mukaan!

Utrikesministeriet deltar även i år i SuomiAreena i Björneborg den 16-18 juli. Europainformationen presenterar sin tävling EU i mitt liv vid utrikesministeriets tält på evenemanget Medborgartorget på Björneborgs salutorg. Tävlingen pågår till slutet av september, och vem som helst är välkommen att dela med sig av sina upplevelser av hur EU syns i vårt liv. Vinnaren i tävlingen offentliggörs på årsdagen för Finlands EU-folkomröstning i oktober.

Inspiration till en bild, video eller möjligen en EU-rap kan även fås av rap-artisten Signmark, alltså Marko Vuoriheimo, som deltar i SuomiAreena tillsammans med utrikesministeriet. Kom och fråga Signmark, som är utrikesministeriets specialsändebud för handikappades rättigheter, hur EU syns i hans liv.

Signmark
Kom och fråga Signmark, som är utrikesministeriets specialsändebud för handikappades rättigheter, hur EU syns i hans liv.

Signmark är med på utrikesministeriets huvudevenemang under SuomiAreena på Björneborgs teater onsdagen den 16 juli. Han uppträder kl. 10.00 vid den globala sommarskolans öppning och kl. 15.00 som inledning på utrikesministeriets aktualitetsdiskussion.  Dessutom rappar Signmark på Torgscenen på SuomiAreenas Medborgartorg torsdagen den 17 juli kl. 10.30. Team Haloo, en grupp unga artister, reser med Signmark till Björneborg. En av gruppen medlemmar, graffitikonstnären Hende, slår upp en öppen pop-up-skomålningsstudio vid utrikesministeriets tält på Salutorget torsdagen den 17 juli kl. 11.00–12.00. Vem som helst kan hämta med sig en sko, som man utan kostnad får målad med graffitimotiv.