Nyheter 8.7.2014

Kuukauden kysymys: Miten EU-kriittiset voivat vaikuttaa Euroopan parlamentissa, Sampo Terho?

EU-kritikerna fick rekordmånga röster i vårens Europaparlamentsval. De EU-skeptiska kandidaterna steg kraftigt fram i många EU-länder såsom Frankrike, Storbritannien, Danmark och Grekland. Trots EU-kritikernas framgång behöll parlamentets traditionella huvudgrupper sin starka ställning. De innehar majoriteten av parlamentets 751 platser. Vi frågade europarlamentariker Sampo Terho (Sannf.) hur EU-kritikerna kan påverka i det nya Europaparlamentet.

MEP Sampo Terho

Jag anser att EU-kritikerna kan påverka i Europaparlamentet på två huvudsakliga sätt:

För det första kan EU-kritikerna påverka direkt på lagstiftningens beredningsarbete, och till och med hindra lagstiftning som är skadlig för nationalstaterna. Förra parlamentsperioden sågs gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa (ALDE) som ett slags kungamakare, då den som tredje största grupp ofta kunde avgöra omröstningar då Europeiska folkpartiet EPP och gruppen progressiva förbundet av socialdemokrater i Europaparlamentet S&D var oeniga.

Nu är den EU-kritiska gruppen Europeiska konservativa och reformister ECR tredjestörsta grupp i stället för ALDE. Förutom ECR finns det naturligtvis även andra EU-kritiska partigrupper såsom gruppen Frihet och demokrati i Europa EFD, samt en stor grupp obundna delegationer.

För det andra påverkar blotta existensen av betydande EU-kritiska grupper redan i sig beteendet hos de grupper som är positivt inställda till en federation, eftersom de befarar att det egna understödet sjunker ytterligare om de fortsätter på den tidigare linjen. Jag skulle kalla detta för EU-kritikernas indirekta påverkan i parlamentet.