Nyheter 11.7.2014

Dolce vita och karg vardag

© European Union 2014 EP
Matteo Renzi
Fokus ligger nu på Italiens premiärminister Matteo Renzi, som öppnade sitt lands ordförandeskap med ett slagkraftigt tal i Europaparlamentet.

Italiens ordförandeskap i EU har kört igång med fart. Utnämningen av EU:s kommissionsordförande saknar bara Europaparlamentets välsignelse, och enighet gällande hela utnämningspaketet väntas inom två veckor. Italiens premiärminister Matteo Renzi kallas Europas uppväckare i media, och Le Figaro skriver om en renzimani som tagit över Europaparlamentet.

När hypen lagt sig, utnämningsmönstren klarnat och de europeiska semestrarna hållits i augusti väntar ändå en karg vardag. Tillväxt och sysselsättning har valts till topprioriteter under Italiens ordförandeskap, och det finns inget att skryta om kring någondera i EU-länderna just nu. Enligt Eurostats uppgifter från några dagar tillbaka går 25 miljoner européer arbetslösa. Var tionde i arbetsför ålder är alltså arbetslös – av de spanska och grekiska ungdomarna till och med varannan. Inte heller sysselsättningen värmer, då den med nöd och näppe är positiv.

På vilket sätt Europeiska unionen kunde underlätta förbättrandet av dessa siffror är öppet. Till exempel flyttades ett toppmöte koncentrerat på ungdomsarbetslöshet från juli till slutet av året trots att just detta tema skulle vara italienarnas favorit. Tyskland, som håller hårt i plånboken, har i början av juli meddelat att dess budget är i balans inkommande år. i det samma gav finansministern Wolfgang Schäuble en kalldusch för dem som hade hoppats på fler investeringar på EU-nivå. Enligt honom är alla nya idéer välkomna, så länge man inte försöker slinka in solidaritet för risker bakvägen på samma gång.

Italiens halvårsperiod i ledningen för rådet riktar även blickarna till Medelhavet och immigranter och asylsökande. Även om det föregående ordförandelandet Grekland är beläget vid samma hav kom dessa frågor inte starkt fram under våren. Nu väntas en annorlunda linje. De veckovis återkommande nyheterna om människor som drunknat på havet eller kvävts ombord skepp är upprörande, och FN:s flyktingorganisation UNCHR uppskattar att 500 personer avlidit på Medelhavet i år. Enighet beträffande nya europeiska asylprocedurer och framförallt gällande den så kallade delade bördan är ändå inte att vänta.

REFIT, det vill säga granskningen av EU-reglernas verksamhet och avskaffandet av överreglering har varit på tapeten redan et par år. Diskussioner har förts med samma ord men olika avsikt. Storbritanniens representanter har talat om återföring av behörighet till nationalstaterna. Många andra länder, inklusive Finland, har framhävt arbete i samarbete med kommissionen och av avskaffande av föråldrade eller svårgenomförbara regler. Italien hör till det moderata lägret och är intresserat av bland annat effektiv användning av EU:s budgetmedel. Kanske har Italiens egna fleråriga nationella budgetproblem framkallat ett intresse för att se över användingen av medel även på unionsnivå.

Leena Brandt 

EU-representationens presstjänsteman