Nyheter 15.7.2014

Att jobba i Bryssel – Varje dag är annorlunda

Att jobba i Bryssel – tio finländska berättelser

Aulikki Jurmu, assistent, Finlands ständiga representation

Aulikki Jurmu arbetar som assistent vid Finlands ständiga EU-representation.
Aulikki Jurmu arbetar som assistent vid Finlands ständiga EU-representation.

Aulikki Jurmu anlände till Bryssel för 18 år sedan för att söka nya utmaningar. Aulikki, som ursprungligen åkte som lärare, har sedan år 2006 arbetat som assistent vid EU-representationens jordbruks- och miljösektorer. ”De omväxlande situationerna och oförutsägbarheten passar min natur”.

Vad fick dig ursprungligen att bege dig till Bryssel?

Sökandet efter nya utmaningar. Jag är lärare till min utbildning, och hade i Finland länge arbetat både som lärare och lärarutbildare.  År 1996 upplevde jag att jag upplev allt som var möjligt inom denna sfär, så jag begav mig till Bryssel för att bli lärare i Europaskolan. Avsikten var att stanna på resan två år.

Vid EU-representationen började jag arbeta 2006, under Finlands EU-ordförandeskap – igen för två år. Det här arbetspasset har alltså också dragit ut en aning. ”Enkelt och intressant jobb” var beskrivningen som ursprungligen fick mig att söka det här uppdraget.

Beskrivningen har för visso hållit streck: jag tycker att det här fortfarande är en otroligt intressant uppgift. EU-representationen har parkettplats då det gäller att följa politiken och EU:s beslutsfattande. Jag har under åren lärt mig enormt mycket, och dessutom har Finlands egna ministerier och ministrar blivit bekanta genom det täta samarbetet. Och jag har aldrig ångrat att jag fördomsfritt åtagit mig de möjligheter som erbjudits mig!

Hurdan är en typisk arbetsdag för dig?

En typisk arbetsdag börjar senast kl. 8, och organisering kring ministerns och statssekreterarens träffar och möten är en väsentlig del av dagen, liksom att assistera mina egna sektorers tjänstemän.

På årsnivå bestäms rytmen i mitt arbete ministerrådets möten, som hålls minst en gång i månaden och vars förberedelser dessutom innefattar dokumenthantering, researrangemang osv.

Ungefär en gång i året besöker jag även jord- och skogsbruksministeriet och utbildar mina kollegor i praktiska uppgifter relaterade till skötseln av EU-frågor. Det är till fördel för både EU-representationen och ministeriet att de som handhar EU-frågor även har de små praktiska sakerna på det klara. Till och med en så enkel sak som att sända ett brev till EU-kommissionen kan nämligen medföra huvudbry för en oinvigd.

Vilka främmande språk behöver du i ditt arbete?

Engelska och franska. Då jag började vid representationen var franska ännu det dominerande språket, och kontakten till EU:s institutioner sköttes i regel på franska. Engelskan har dock på en relativt kort tid vunnit mark, och numera går e-posten och telefondiskussionerna i huvudsak på engelska.

Det bästa med ditt jobb är…?

Brådskan – i en positiv mening, det vill säga snabba och omväxlande situationer samt oförutsägbarheten. Detta passar bra till min natur. Å andra sidan innefattar arbetet även vissa rutiner, som jag själv upplever som en slags vilostunder.

I jämförelse med arbetet som lärare innefattar jobbet vid representationen även en viss frihet, som friheten att själv välja tidpunkten för sin semester. Summa summarum är det här en flexibel arbetsplats. Dessutom garanterar arbetskompisarna från väldigt varierande yrkesbakgrunder en intressant arbetsmiljö.

Vad gör du på din fritid, och med vem?

Jag har tre hobbyer: att läsa, formel 1-tävlingar (som bänkidrottare) – och att bygga luftslott. Tyvärr har jag ännu inte kommit åt att följa formel 1 på plats på Belgiens Spa, men jag klistrar mig nog vid tv:n varje gång det körs ett lopp.

Under årens lopp har jag skapat en internationell vänkrets, dit det även hör flera belgare. De lokala har lärt mig mycket om såväl landets kultur, arkitektur och historia som även om det invecklade politiska systemet. Jag önskar att alla ”expats” även hade lokala vänner, för via dem har man helt andra möjligheter att bekanta sig med landet och dess seder.

Hurdana framtidsplaner har du? Tänker du återvända till Finland i något skede?

För tillfället har jag inga konkreta framtidsplaner, men å andra sidan har jag en stark känsla av att det här ännu inte var klart med detta… Jag ser det heller inte som en omöjlighet att återvända till Finland, men jag måste säga att jag efter 18 år borta egentligen känner mig mer europeisk än finländsk.

INFORMATIONSBOX – Finlands ständiga EU-representation

  • Representationen deltar i unionens beslutsfattande i Europeiska unionens råd och driver Finlands intressen utgående från regeringens direktiv samt rapporterar och förmedlar information till Finland.
  • EU-representationen är statsförvaltningen i miniatyr – alla ministerier finns representerade under ett och samma tak.
  • Av representationens ungefär hundra arbetstagare är största delen experter utsända av olika ministerier, som oftast jobbar vid representationen i 2-5 år. Dessutom arbetar vid representationen även från Finland sänd kontorspersonal och lokalt anställda främst i assisterande uppgifter. Administrativt är representationen en del av utrikesministeriet.
  • Representationen är belägen i Bryssels ”EU-kvarter” på adressen Avenue de Cortenbergh 80, 1000 Bryssel.
  • Chef för representationen är Finlands ständiga representant, ambassadör Päivi-Sisko Vierros-Villeneuve.

Tilläggsinformation på Finlands EU-representations nätsidor.

Text och bild: Kaisa Amaral

I artikelserien intervjuas finländare som arbetar med EU-frågor i Bryssel. Enbart Europeiska Unionen sysselsätter 40 000 personer, varav cirka tusen finländare – som allt från direktörer till vaktmästare.

face="">Andra intervjuer som utkommit i serien