Nyheter 17.7.2014

Europeiska rådet beslutade om restriktiva åtgärder mot Ryssland

Statsrådets kommunikationsavdelning
17.7.2014

Europeiska rådet diskuterade onsdagen den 16 juli i Bryssel situationen i Ukraina och Mellanöstern. Europeiska rådet stöder en fredlig lösning av krisen i Ukraina och fördömer aktivisternas olagliga verksamhet i östra Ukraina. Ryssland borde använda sitt inflytande för att nå en lösning av krisen. Vid toppmötet i juni konstaterade EU:s stats- och regeringschefer att man förväntade sig att situationen i östra Ukraina skulle förbättras, vilket dock inte har skett inom den utsatta tiden. Därför fattade Europeiska rådet vid onsdagens möte ytterligare beslut om restriktiva åtgärder.

De utvidgade åtgärderna – såsom reseförbud och frysta tillgångar – riktas mot personer och enheter som genom sin verksamhet undergräver eller hotar Ukrainas suveränitet, territoriella integritet och oberoende.

EU:s utrikesministrar bör överväga att inrikta sig på personer och företag som aktivt tillhandahåller stöd till de ryska beslutsfattare som bär ansvaret för annekteringen av Krim eller destabiliseringen av östra Ukraina.

Europeiska rådet uppmanar dessutom Europeiska investeringsbanken att ställa in undertecknandet av nya finansieringsinsatser i Ryssland. EU:s medlemsstater har för avsikt att samordna sina ståndpunkter inom Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling i syfte att också ställa in finansieringen av nya insatser.

EU-kommissionen uppmanades att göra en förnyad bedömning av samarbetsprogrammen mellan EU och Ryssland och att från fall till fall fatta beslut om att ställa in genomförandet av dem. Projekt som uteslutande berör gränsöverskridande samarbete och det civila samhället bibehålls dock, vilket var ett viktigt mål för Finland.

Europeiska rådet uttryckte oro över det fortsatta våldet i Mellanöstern. EU uppmanar båda sidor att få ett slut på våldet och att återgå till lugn.

Ytterligare information: Lauri Tierala, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn +358 40 841 7141, och Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn +358 2951 60315, statsrådets kansli