Nyheter 21.7.2014

Till EU-matens rötter – Tema Djurens välmående i Åbo

Utrikesministeriets Europainformation och jord- och skogsbruksministeriet samarbetar i år kring en serie diskussionstillfällen under rubriken Till EU-matens rötter. Under våren stod Kuopio och Uleåborg i tur. I höst fortsätter serien med ett tillfälle som ordnas i Åbo måndagen den 15 september. Temat är EU:s jordbrukspolitik och djurens välmående.