Nyheter 24.7.2014

Litauen övergår till euron nästa år

Litauen, Vilnius

Litauens tur att ansluta sig till Euron kommer den 1 januari 2015. EU:s råd för allmänna ärenden beslöt den 23 juli att Litauen uppfyller medlemskraven. Enligt kommissionens rapport har förberedelserna fortskridit väl. Efter att Litauen ansluter sig hör 19 medlemsländer till euroområdet. 

Bild: Litauens centralbank
Litauens euro
På Litauens mynt förekommer Vytis, en riddare i rustning. Även Litauens vapen är med.

Litauen tänker sköta övergångstiden med två valutor med fart, på enbart 15 dagar. Av den nuvarande valutan litas finns 90 miljoner sedlar och en miljard mynt i omlopp, då litauerna traditionellt gärna betalar kontant. Litauen har som avsikt att märkbart minska på mängden litas i omlopp redan denna höst, innan den så kallade eurodagen i januari. Litauens centralbank har beställt 132 miljoner eurosedlar, och man kommer slå 370 miljoner litauiska euromynt.

Uppskattningsvis 80 procent av litauerna upplever att de är välinformerade om anslutningen till euron. Enligt en under våren 2014 genomförd Eurobarometer stöder 46 procent av medborgarna övergången till euro, och siffran har vuxit stadigt. 48 procent motsätter sig anslutningen. Det förekommer dock fortsättningsvis oro gällande ibruktagandet och den ekonomiska politikens självständighet.

Tilläggsinformation:

Kommissionens rapport om Litauens förberedelser för övergång till euron (en)

Litauens eurowebbsida (en)