Nyheter 28.7.2014

Du kan simma lugnt på de europeiska badstränderna

Bild: Juhana Tuomola
Saaristo. Kuva: Juhana Tuomola

Europas renaste badvatten finns på Cypern. Utmärkt badvatten finns även i Grekland, Malta och Slovenien. De finländska badvattnen placerade sig inte riktigt bland de bästa. 

Enligt den årliga rapporten från Europeiska miljöbyrån EEA uppfyller dryga 94 procent av de europeiska badplatserna minst minimikraven. Av kustvattnen uppfyller 96,8 procent av stränderna minimikraven och för insjöar är siffran 89,7 procent. Kvaliteten är dålig endast i två procent av de europeiska badvattnen.  Badvattnet är utmärkt vid 82 procent av stränderna, och dessa vattens antal har vuxit med 3,6 procent från år 2012.  I Europa undersöks över 22 000 vattendrag.

Undersökningen gjordes år 2013 och målgrupp var samtliga medlemsländer samt Schweiz och Albanien. Vattenkvaliteten är inte bara viktig med tanke på simning, den berättar också mycket om närmiljöns tillstånd i allmänhet. I och med verkställandet av badvattendirektivet (2006) är de europeiska badvattnen numera betydligt renare än för 30 år sedan. Europeiska unionens projekt för att garantera rent badvatten inleddes på 1970-talet.

Av de finländska badstränderna är största delen mycket rena

Cypern, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Rumänien, Slovakien, Slovenien och Schweiz hade inga dåliga badvatten alls. De sämsta badvattnen återfanns i Estland, Nederländerna, Belgien, Frankrike, Spanien och Irland.

Av de stora allmänna badplatserna i Finland (315 st.) var 240 utmärkt rena och endast fyra var dåliga. Inte en enda av de undersökta stränderna var oduglig som badplats. Som stora, allmänna badstränder klassas sådana stränder, som under badperioden från maj till augusti besöks av en betydande mängd simmare.

Tilläggsinformation om kvaliteten på badvattnet finns i kommissionens rapport

Europeiska Miljöbyråns webbsida

Valviras webbsida

Infografik om badvattenskvaliteten på Europaparlamentets webbsida