Nyheter 4.9.2014

EU-ledarna fattade beslut om utnämningar

Bild: Europeiska kommissionen
Nyutnämnda Federica Mogherini

Europeiska rådet eller EU:s toppmöte som sammanträdde under veckoslutet fattade beslut om två så kallade EU-topptjänster. Till ny ordförande för Europeiska rådet valdes Polens statsminister Donald Tusk och till hög representant för unionens utrikes frågor och säkerhetspolitik valdes Italiens utrikesminister Federica Mogherini.

EU:s topptjäster

Europeiska rådets nya ordförande inleder sitt uppdrag den 1 december 2014. Den höga representanten som också är en av kommissionens viceordföranden, inleder sitt arbete samtidigt med den nya Europeiska kommissionen. Målet är att den nya kommissionen ska kunna inleda arbetet den 1 november 2014.

Bild: Europeiska kommissionen
Jean-Claude Juncker ja Donald Tusk
Ordförande för kommissionen som torde inleda sitt arbete i november, Jean-Claude Juncker gratulerar nyutnämnda ordförande för Europeiska rådet Donald Tusk.

Till ordförande för den nya kommissionen som inleder sitt arbete i november valdes i juli Jean-Claude Juncker.

Slutsatser från Europeiska rådets extra möte den 30 augusti 2014.