Nyheter 9.9.2014

Tiukkaa vaalitaistoa Skotlannin itsenäisyyskansanäänestyksen edellä

Bild: Marika Ahonen
Edinburgh

Hur det än går i valet så har diskussionen kring autonoma områdens framtid fått ny vind i seglen. Diskussionen i Britannien följs särskilt noga med i de EU-länder som har starka självstyrande områden.

Den 18 september hålls folkomröstningen om Skottlands självständighet. Enligt den nyaste opinionsundersökningen (Sunday Times/YouGov 7.9.) stöder en knapp majoritet självständighet. De som stöder ett bevarande av Skottland tillsammans med övriga Storbritannien ligger dock tätt intill och kampanjerna är för närvarande nästan jämnstarka. Närheten till folkomröstningen är tydligt närvarande i skottarnas vardag idag.

Enligt den senaste opinionsundersökningen  är stödet för självständighet 47 procent. För unionen, mot självständighet skulle 45 procent rösta. Andelen som inte har fattat beslut är således knappt tio procent.Traditionellt har det rört sig om att högst fyrtio procent har velat ha självständighet i Skottland.

Nu återstår bara ett par veckor till valet och kampanjerna går heta. Vilken part kommer att höja sina anhängarsiffror?

Självständighetsförespråkarna vill ha pund och EU

Kampanjerna har varit väldigt jämnstarka. Avgörande för väljarna är hur trovärdigt självständighetsförespråkarna kan motivera sin vision av ett självständigt och välmående Skottland, en välfärdsstat som skulle erbjuda en bättre framtid än Storbritannien. De partier som strävar efter självständighet har bland annat en pundunion med det övriga Britannien som målsättning.

Bild: Flickr_Dave Connor
Skottlands självständighetsfolkomröstning sker den 19 september.
Skottlands självständighetsfolkomröstning sker den 19 september.

I Britannien äger följande parlamentsval rum i maj nästa år. Premiärminister David Cameron har förtydligat sig angående den Europeiska unionen, och har utlovat en folkomröstning om EU-medlemskap om han blir omvald.

Självständighetsanhängarpartierna vill att Skottland ska förbli medlemmar i Europeiska unionen och Nato samt andra internationella organisationer. I kampanjerna har man velat visa att självständigheten är vägen till ett garanterat EU-medlemskap. Det återstår att se om EU-medlemskapet är det viktigaste för väljarna.

Skottlands näringsliv och många enskilda företag har uttryckt sitt stöd för unionen. Man är rädd att självständigheten och pundunionen ska föra med sig osäkerhet som kan skada ekonomin. Å andra sidan har över 200 skotska företag offentliggjort sitt eget manifest för självständigheten. Enligt det skulle ett självständigt Skottland ha stora möjligheter också sett ut företagens synvinkel.

Avgör de unga valet?

Man har uppskattat att det blir de unga som kommer att befinna sig i den avgörande ställningen när valet sker. Alla som bor i Skottland, har fyllt 16 år och som har rösträtt i europeiska parlamentsvalet är berättigade att rösta. 

Bild: Scottish Parliament
Skottlands försteminister Alex Salmond.
Skottlands försteminister Alex Salmond.

Man tror att denna taktik kommer att missgynna självständighetsförespråkande nationalpartiet SNP, eftersom mätningarna visat att ungdomen är mycket positivt inställd till unionen. Till orsakerna torde höra möjligheten till rörlighet inom Britannien och Londonbaserade arbetsplatsers dragkraft.

De skottar som inte beslutat sig hur de ska rösta klagar över att bilden av det självständiga Skottland är oklar, trots visionerna. Skottlands regeringschef, försteminister Alex Salmond, och nationalpartiet SNP kan ändå inte klargöra bilden i det här skedet. Först om de får mandat av sina väljare att inleda självständighetsförhandlingar med Britannien kan man konkret se vilka resultat det leder till.

Unionens framtid

Storbritanniens tre största partier, de konservativa, liberaldemokraterna och Labour, har lovat Skottland större självförvaltning om folkomröstningen leder till att unionen består. Å andra sidan har Skottland redan idag en omfattande självförvaltning. Ett sätt att utöka den autonoma ställningen är att utvidga skatteuppbäringsrättigheten i betydande utsträckning.

I den senaste tidens diskussioner i Britannien har en oro för att folkomröstningen ska föra med sig en konstitutionell kris kommit fram. Hur det än går i valet har diskussionen om självstyrande områdens framtid fått nytt liv. De andra områdena jämför oundvikligen sin situation med Skottlands.

Diskussionen i Britannien följs följaktligen särskilt noga med i de EU-länder som har starka autonoma områden.

Leena Gardemeister