Nyheter 12.9.2014

Ukraina och Europeiska unionen

Bild: Europeiska komissionen
Ukrainan presidentti Petro Porošenko ja EU:n ulkopoliittiinen korkea edustaja Catherine Ashton. kuva: Euroopan komissio

Ukraina är ett av EU:s Östliga partnerskapsländer. Programmet för det östliga partnerskapet togs i bruk i EU år 2009. Förutom Ukraina är Vitryssland, Moldavien, Georgien, Armenien och Azerbajdzjan med i det Östliga partnerskapet. Målsättningen med programmet är att främja stabilitet, demokrati och välfärd i Europas östliga områden. Det östliga partnerskapet är en del av unionens så kallade grannskapspolitik.

Östligt partnerskap innebär inte automatiskt fullvärdigt medlemskap i unionen, men dess avsikt är att främja partnerskapsländernas möjlighet att närma sig unionen politiskt och ekonomiskt.

Ukraina och EU undertecknade frihandels- och associationsavtalet den 27 juni 2014. Ukrainas föregående signeringsförsök strandade i slutet på november 2013 under toppmötet i Vilnius. Ukrainas dåvarande president Viktor Janukovytš avvisade då överraskande associeringsavtalet som förhandlats under en lång tid, och valde istället Rysslands ekonomiska stöd.

I mars 2014 fattade Europeiska kommissionen beslut om ett ekonomiskt stödpaket till Ukraina värt sammanlagt ungefär 11 miljarder euro. Stödet är avsett att hjälpa Ukraina att balansera landets ekonomiska situation och främja strukturella reformer såväl inom ekonomin som i resten av samhället.

EU stöder en fredlig lösning på krisen i Ukraina och fördömer Rysslands handlande på Krimhalvön.

Tilläggsinformation:

target="_blank">EU:s Rysslandssanktioner utvidgades – huvuddragen i ändringarna (Utrikesministeriets webbsidan)

EU:s och Ukrainas relationer samt EU:s officiella uttalanden om krisen i Ukraina på Europeiska utrikestjänstens webbsidor (i huvudsak på engelska) 

style="line-height: 1.6em;">Utrikesministeriets resemeddelande om Ukraina

Rådets slutsatser angående situationen i Ukraina 22.7.2014 (på engelska)