Nyheter 3.10.2014

Ambassadörens hösttoner – klimat och energi

©UN Photo/Mark Garten
FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon deltog i medborgarparaden som ägde rum i New York före klimattoppmötet i september 2014.
FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon deltog i medborgarparaden som ägde rum i New York före klimattoppmötet i september 2014.

I mitten av september är EU-kvarterens gator fyllda av brådskande steg. Då vet man att semestertiden är över och tre arbetsfyllda månader ligger framför en.

I Coreper 1-sektorn har man väntat med ovanlig iver på den här hösten. Mötena har nästan helt haft paus sedan april. Det var då vi som främst sköter lagstiftningsärenden förlorade vår förhandlingspartner, med andra ord Europaparlamentet som tog paus inför valet.

Vi EU-kollegor kunde inte ana att vi skulle sakna varandra under denna stillsamma tid, och dessutom saknade vi våra tio timmar långa möten i mötesrummet, det tvivelaktigt smakande möteskaffet och till och med Europaparlamentet, som vi så ofta mäter våra krafter med under förhandlingarna.

Början av denna höst präglas av Europeiska rådets oktobermöte, som drar upp riktlinjerna för EU:s klimat- och energimålsättningar ända fram till år 2030. Klimattoppmötet som FN:s generalsekreterare kallade till visade att det råder ett allt större samförstånd för behovet av kraftigare klimatåtgärder, också globalt.

Besluten tas i höst i skuggan av ekonomiska problem och krisen i Ukraina, och trycket av motsatta tänkesätt är tungt. Det ekonomiska läget i Europa är besvärligt. De åtgärder man väljer borde gå att genomföra med rimliga kostnader så de inte blir till hinder för den ekonomiska tillväxten.

Krisen i Ukraina och dess konsekvenser har framhävt att Europa behöver utöka sin energisjälvförsörjning. Så gott som alla beslut som krävs för att det målet ska nås har redan tagits under de senaste åren – från förstärkt inre marknad till förbättrad transportöverföring. Nu är det dags att verkställa besluten.

Vad gäller klimat- och energifrågan har den aktuella situationen medfört större tryck på ambitionen att utöka energieffektivitet och förnybar energi, så man kunde minska på importen av fossila bränslen.

Det är klart att medlemsländerna i klimat- och energiförhandlingarna strävar efter ett slutresultat som harmonierar så mycket som möjligt med deras egna klimat- och energilösningar. För Herman Van Rompuy som förbereder sitt sista rådsmöte blir det ingen lätt sak att förena alla önskemål.

Man borde hitta en balans mellan de ambitiösa klimatmålsättningarna, arbetsfördelningen mellan medlemsländerna och solidariteten. De 27 dagar som återstår till toppmötet kommer att användas till förberedelser. Redan nu står det klart att beslut att tas återstår också för de stats- och regeringschefer som deltar i mötet.

Coreper 1-ambassadörens vanligen så mötes- och faktaspäckade dagar piggas ibland upp av en frisk fläkt från det verkliga livet. Den här veckan skedde det i form av en delegation från Teosto som besökte Bryssel. Förutom de intressebevakare som redan var bekanta för mig deltog några yrkesmusiker, av vilka Kaija Kärkinen och Tommi Läntinen kanske hör till de mest kända.

Tisdagskvällen i EU-representationens utrymmen fylldes av finsk musik och glatt sorlande gäster. Förutom musiken fick vi höra musikernas budskap: också i vår digitala tid borde man få rimlig ersättning för sina arbetsinsatser.

Kaija Kärkinen framförde låten ”Malja elämälle” som lyckades fånga höststämningen väldigt fint:

Malja elämälle kanssani juo

ja sille ystävälle jonka viini mieleen tuo

malja elämälle kanssani juo

ja sille ikävälle

jonka syksy vielä tuo

(Ungefär:

Skåla för livet med mig

och för den vän som vinet minner dig om

skåla för livet med mig

och för det vemod

som hösten för med sig)

Marianne Huusko-Lamponen 

Coreper 1- ambassadör

Vad är Coreper 1?