Nyheter 22.10.2014

Valtionavustukset kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedottamiseen vuonna 2015

Ulkoasiainministeriö avaa haettavaksi valtionavustukset kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedottamiseen. Avustukset myönnetään, mikäli eduskunta osoittaa vuoden 2015 valtion talousarviossa tähän varoja.

Avustuksiin on vuoden 2015 talousarviossa esitetty 464 000 euroa. Avustusten tavoitteena on Euroopan unioniin liittyvän tietouden lisääminen.

Vuoden 2015 hakukierroksella teemoja ovat erityisesti perustieto Euroopan unionin toiminnasta ja Suomi 20 vuotta EU:ssa –merkkivuosi. Muita teemoja ovat  talouskysymykset, EU:n ulkosuhteet ja EU:n kehitysyhteistyön teemavuosi.

Avustusten myöntämisessä, maksamisessa, käytössä ja käytön valvonnassa noudatetaan valtionavustuslakia (688/2001).

Hakemusten tulee sisältää toiminnan tai hankkeen kuvaus, kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma sekä selvitys yhteisöistä, jotka ovat toiminnassa tai hankkeessa mukana.

Hakemusten tulee olla ulkoasiainministeriössä (Ulkoasiainministeriö, Kirjaamo, PL 176, 00023 Valtioneuvosto) viimeistään 8. päivänä joulukuuta 2014 klo 16.15 mennessä.