Nyheter 6.11.2014

Valtionavustukset kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedottamiseen vuonna 2015

Valtionavustukset Eurooppa-tiedottamiseen_Eurooppatiedotus

Utrikesministeriet lediganslår statsunderstöd för frivilligorganisationernas Europainformation att sökas. Understöden beviljas under förutsättning att riksdagen anvisar medel i statsbudgeten för 2015.

I budgetpropositionen för 2015 har det föreslagits att 464 000 euro ska anvisas för understöden.  Syftet med understöden är att öka kunskapen om Europeiska unionen.

Prioriteringar för ansökningsomgången för år 2015 är basfakta om Europeiska unionens verksamhet och märkesåret  Finland 20 år i EU.  Övriga teman är ekonomiska frågor, EU:s yttre förbindelser och EU:s temaår för utvecklingssamarbete.

Vid beviljandet, utbetalningen, användningen och övervakningen av statsunderstöden tillämpas statsunderstödslagen (688/2001).

Ansökan ska omfatta en beskrivning av verksamheten eller projektet, en kostnadsberäkning och en finansieringsplan samt uppgifter om de sammanslutningar som deltar i verksamheten eller projektet.

Ansökan ska inlämnas till utrikesministeriet (Utrikesministeriet, Registratorskontoret, PB 176, 00023 Statsrådet) senast den 8 december 2014 klockan 16.15.

Närmare upplysningar: href="mailto:europainformationen@fi">europainformationen@formin.fi eller informatör Juhana Tuomola,
tfn. 040 510 7529.

Blanketterna och anvisningarna:

pdf class="atticon" src="/wp-content/uploads/sites/19/2017/04/ID-13438-GUID-09578C02-46AC-4410-9FFF-73E7EE02D01D.jpeg" /> Allmänna villkor 2015

pdf class="atticon" src="/wp-content/uploads/sites/19/2017/04/ID-13438-GUID-09578C02-46AC-4410-9FFF-73E7EE02D01D.jpeg" /> Ansökningsförfarande 2015

Word class="atticon" src="/wp-content/uploads/sites/19/2017/04/id-14918-guid-F4100322-9110-4D95-811F-A05953519F7D.gif" /> Projektplan 2015

Word class="atticon" src="/wp-content/uploads/sites/19/2017/04/id-14918-guid-F4100322-9110-4D95-811F-A05953519F7D.gif" /> Ansökan 2015

Word class="atticon" src="/wp-content/uploads/sites/19/2017/04/id-14918-guid-F4100322-9110-4D95-811F-A05953519F7D.gif" /> Rapport angående informationsstöd 2015

Word class="atticon" src="/wp-content/uploads/sites/19/2017/04/id-14918-guid-F4100322-9110-4D95-811F-A05953519F7D.gif" /> Revisorns försäkran 2015