Nyheter 10.11.2014

Kuukauden kysymys: Onko EU-sääntelyä liikaa?

Varje månad ställer vi en aktuell fråga om EU till opinionsbildare eller sakkunniga. Den här gången frågade vi Allan Rosas, som är domare vid EU-domstolen:

Foto: curia.eu
Allan Rosas
Allan Rosas

Finns det för mycket regler i EU?

– Jag vet inte om det egentligen finns för mycket regler i EU. Men det finns säkert exempel på onödigt detaljerad reglering. EU-regleringen borde förenklas och strömlinjeformas. Då kunde man också göra det lättare att läsa den och godkänna den.

– Samtidigt måste vi hålla i minnet att regler i väldigt allmänna ordalag lämnar mera plats för tolkningar och därmed kan de ge domstolarna mera makt.

– Om man tar bort EU:s lagstiftningsakt helt och hållet skulle man istället tillämpa de (ibland mycket) allmänt uttryckta principerna i EU-fördraget (FEU) och fördraget om europeiska unionens funktionssätt (EUF). Då skulle tolkningsmöjligheterna öka ytterligare.

– Dessutom ska man notera att EU ofta beskylls för onödiga regler utan att den som framför kritiken kan peka på något konkret exempel på vad som borde avskaffas. Eller så vill man ha bort reglering som inte finns.

– Ett bra exempel är det mycket kritiserade så kallade ”gurkdirektivet” (som för övrigt inte var ett direktiv utan en förordning). För det första hävdes den förordningen år 2008. För det andra kom den till främst därför att producenterna krävde det, för att underlätta förpackning och export av gurkor. För det tredje förbjöd den inte krökta gurkor, som det påstods, utan det handlade om en kvalitetsklassificering.

– Miljöskydd, fri rörlighet för människor, tjänster, varor och kapital kräver regler, också på EU-nivå. Reglering begränsar inte nödvändigtvis människors friheter utan skapar tvärtom rättigheter för dem, och större förutsägbarhet i samhället.