Nyheter 1.12.2014

Luova Eurooppa

Bild: Tom Hakala/CircusInfoFinland/Team Finland
Circus company WHS: Lähtö/Départ

Det finns många anledningar att tycka att vården och utvecklingen av Europas mångsidiga kulturarv är Europas trumfkort. Inom ramarna för skapande konst finns det möjligheter att förbättra sysselsättningen och utveckla det europeiska samarbetet och välmåendet. Allt det här handlar EU:s program Kreativa Europa om (Creative Europe). Programmet inleddes i början av 2014.

Europeiska unionens program Kreativa Europa samlar de tidigare programmen Kultur, Media och Media Mundus under ett enda tak. Budgeten för perioden 2014-2020 är 1,46 miljarder euro, vilket är 9 procent mer än de tidigare programmens.

Kreativa Europa strävar efter att stödja europeiskt samarbete när det gäller kultur, audiovisuella branscher och andra skapande konstformer. Nu när nästan ett år har gått sedan programmet lanserades kan det vara bra att ta en titt på programmet och hur det har kommit i gång i Finland och vilka möjligheter det erbjuder för dem som verkar inom kulturbranscher.

Första projekten redan i gång

De första ansökningsomgångarna för Kreativa Europa ordnades på våren 2014 så de första projekten pågår redan. Riikka Koivula som är CIMO:s (Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete) expert på Kreativa Europa, berättar att väldigt många olika slags aktörer från kreativa branscher deltar. Intresset för det nya programmet är stort både i Finland och på andra håll i Europa.  

Bild: Jussi Omaheimo, CIMO
Lämpiö

Kreativa Europa lanseras i Finland i januari 2014.

– För tillfället deltar ungefär femton finländare i kulturella projekt. Projekt som får stöd från programmet har nyligen påbörjats, så de praktiska resultaten av dem ser vi först när programperioden framskrider.

Koivula berättar att till exempel Nationaloperan är med i ett samprojekt för europeiska operahus, som fått namnet European Opera Digital.  Bland medierna är det redan många finska produktions- och spelföretag som har fått understöd av programmet, och exempelvis också filmfestivalen Kärlek och anarki.

Hurdana projekt vill man ha?

Kreativa Europa stödjer särskilt europeiska samarbetsprojekt. Enligt Koivula hoppas man speciellt på projekt som på sätt eller annat försöker förstärka branschens verksamhetsmöjligheter i Europa:

– Projekten kan till exempel ha anknytning till kunnandet i branschen och utvecklingen av nya verksamhetsmodeller, försöka nå ny publik, eller skapa nya digitala möjligheter. Från fältet efterlyser vi nya innovativa modeller som kan ha breda effekter på branschen.

I och med det internationella samarbetet får organisationerna synlighet och knyter viktiga kontakter med andra inom samma bransch, vilket förhoppningsvis stödjer samarbetsprojekt i framtiden.

Koivula påpekar att det är just finansieringsprogram som Kreativa Europa, som betonar internationellt samarbete, som gör det möjligt att förverkliga stora samproduktioner och samprojekt. För sådana kan det annars vara svårt att få finansiering.

Bild: Ahti Kaukoniemi, Team Finland
Sirkus Aikamoinen
Sirkus Aikamoinen

Ansökningar året om

Olika ansökningar pågår hela året. För tillfället kan man söka stöd för översättning av europeisk litteratur. Det understödet är avsett för bokförlag.

Inom medieområdet pågår en öppen ansökning för distributörer av europeisk film.

I samband med Kreativa Europa ordnas flera evenemang under året, där finländska sökande får råd och programmet presenteras.

Om du beställer CIMO:s nyhetsbrev (från deras webbplats) kan du följa med ansökningsomgångarna och vad som är på gång.

För mer information: