Nyheter 8.12.2014

Euro käy pian koko Baltiassa

Bild: Lithuania Travel
Kuva_Lithuania Travel

Nästa år tar Litauen i bruk euron. Därmed är alla de baltiska staterna Estland, Lettland och Litauen en del av euroområdet, och euron används i 19 av EU:s medlemsstater.  

Litauen har förberett sig i tio år

Litauen har velat bli en del av euroområdet ända sedan landets EU-anslutning år 2004. Målet var att ta euron i bruk i början av år 2007, men projektet föll på de alltför höga inflationskostnaderna. I början av sitt EU-medlemskap växte Litauens ekonomi i rask takt, men i slutet av det förra decenniet gled man in i den ekonomiska recessionen liksom resten av Europa.

Under de senaste åren har Litauen fått ordning på sin ekonomi. Den offentliga sektorns skulder är relativt små, bara 39, 4 procent, och Maastrichtkriterierna ställer 60 procent som skuldtak.

Man har fått bukt med inflationen också. Enligt den senaste statistiken steg priserna i Litauen år 2013 med 1,2 procent medan medeltalet i EU var 1,5 procent. I Finland steg priserna med 2,2 procent.

Dubbel prissättning i nästan ett år

Euron kommer ut i Litauen genast onsdagen den första januari. Den som betalar med litas får i regel euro i växel. Båda valutorna går att använda parallellt under de två första veckorna i januari, men efter den 16 januari kan man endast betala med euro. Som kontovaluta ersätter euron litas genast efter årsskiftet.

Man kan växla litas mot euro också efter de två första veckorna i januari i fler än 300 postkontor, ända fram till februari. Alla banker växlar litas till euro fram till slutet av juni.

Liettuan eurot
Litauens euromynt har designats  av den litauiska skultören Antanas Žukauskas.

Dessutom finns det närmare 90 bankkontor som växlar litas till euro utan tilläggsavgifter. Därefter kan man växla kontanta litas till euro i Litauens Statsbank under obegränsad tid.  De andra nationella centralbankerna i euroområdet växlar litassedlar till euro enligt den officiella omräkningskursen från 1 januari till 28 februari 2015 utan kostnad.

En euro motsvarar 3,4528 litauiska litas. Denna omräkningskurs är beständig. Precis som när euron tas i bruk i andra länder ska hela omräkningskursen användas när man räknar om priser till euro.

Litauen använder obligatorisk dubbelprissättning, det vill säga att alla konsumentpriser måste synas både i litas och euro. Den dubbla prissättningen började i slutet av augusti och fortsätter ända till slutet av juni 2015.

De litauiska euromyntens motiv är Vytis

Det litauiska statliga myntverket började prägla nya euromynt så snart som Litauen hade godkänts som medlem i euroområdet, i somras. För att ersätta litas behövs uppskattningsvis 370 miljoner euroslantar och 132 miljoner eurosedlar. Sedlarna kommer främst från Tysklands Bundesbank.

Kaksoishinnoittelu
Dubbelprissättningen i Litauen forsätter till slutet av Juni.

De litauiska euromynten har alla samma motiv, den nationella symbolen Vytis. Litauen kommer också att ta i bruk de allra minsta mynten, en- och tvåcentsmynten.

Från och med början av december har man kunnat köpa påsar med ett urval av de nya litauiska euroslantarna för lite mindre än tolv euro.

Prisstegring oroar

Enligt Eurobarometerundersökningen som publicerades i juli är hälften av litauerna för en övergång till euron. Under detta år har eurons popularitet i landet ökat.

Enligt en nyligen gjord undersökning är litauerna framförallt oroliga över att priserna ska stiga i och med eurons intåg och att priserna ska avrundas uppåt. Man har inrättat en särskild telefonservice där man kan rapportera fel avrundade priser eller andra oklarheter i samband med övergången.

Majoriteten av litauerna tror att euron kan vara till nytta när man reser till andra euroländer eller jämför priser. Nio av tio litauer tror att de kommer att klara valutaövergången bra.

För mer information: