Nyheter 10.12.2014

Överraskade världen dig också?

Att resa vidgar vyerna, men resan går ändå inte alltid som planerat. Ibland kan man känna sig otrygg och även naturfenomen kan överraska. Andra gånger är oron åter obefogad och man blir positivt överraskad.

Världen överraskar
Utrikesministeriets nya tjänst Världen överraskar gör det möjligt för resenärer att dela med sig av sina egna reseerfarenheter.

Utrikesministeriet har upprättat den nya karttjänsten Världen överraskar för att möjliggöra informationsdelning mellan resenärer.

Tjänsten, som skapats i samarbete med finländska Mapita som producerar kartbaserade enkätundersökningar, gör det möjligt att dela med sig av sina egna erfarenheter samtidigt som man bekantar sig med andra resenärers berättelser samt mållandets resemeddelande som utrikesministeriet publicerat. Dessutom finns alla Finlands beskickningar på kartan.

Utrikesministeriet för kampanj för trygga resor och vill påminna om de tre R:en för resesäkerhet det vill säga resemeddelande, reseanmälan och reseförsäkring.

Tjänsten Världen överraskar är också synligt framme vid UM:s mässmonter på Resemässan den 15-18 januari 2015. Vid montern kommer det att finnas en stor beröringsskärm med hjälp av vilken mässbesökarna på plats kan pröva på kartprogrammet. Mässmonterns tema är resesäkerhet. Bland alla som före den 31.12.2014 delat med sig av sina erfarenheter i tjänsten Världen överraskar lottas det ut 50 biljetter till resemässan.

Bekanta dig med tjänsten och dela med dig av dina erfarenheter!