Nyheter 5.1.2015

Latvia EU-puheenjohtajamaaksi

Riga. Kuva: Flickr_Stephen Downs

Lettland blev ordförandeland i EU den 1 januari 2015. Ordförandeperioden pågår ett halvt år, till och med slutet av juni. Baltikum befinner sig också i Europeiska unionens rampljus från årets början, eftersom Lettlands grannland Litauen från årsskiftet ansluter sig till euroområdet.

Lettland har åter bakom sig ett år som euroland, eftersom landet anslöt sig till euroområdet från början av 2014. Lettland har nu i dryga tio år varit medlemsland i EU, sedan våren 2004.  

Tillväxt, digitalisering och global genomslagskraft

Europeiska unionens ekonomiska utsikter är fortfarande svaga, fastän den värsta krisstämningen nog redan har lättat. Därför gäller Lettlands mål för EU-ordförandeskapsperioden ekonomisk tillväxt och i synnerhet ökning av investeringar. Det investeringsprogram för slutet av året som Jean-Claude Junckers färska kommission presenterat kommer att diskuteras mycket under Lettlands ordförandeperiod. 

Lettland har uppställt tre riktlinjer för sin period: konkurrenskraft och tillväxt, utnyttjande av digitala möjligheter i EU samt en förstärkning av EU:s globala ställning.

Frihandelsförhandlingarna mellan EU och Förenta staterna står högt på Lettlands dagordning. Likaså läget i Ukraina.   

När det gäller energi är Baltikum isolerat. Åtgärder på EU-nivå inom energisektorn är därför också viktiga enligt Lettland. På EU-nivå betonar Lettland förutom gemensam utrikespolitik starkt betydelsen av en gemensam extern energipolitik.

Intensivt samarbete mellan tre länder

Rådets ordförandeskap roterar mellan EU:s medlemsstater med ett halvt års mellanrum. Under halvårsperioden är ordförandelandet ordförande i rådet på alla nivåer och bidrar på detta sätt till att skapa kontinuitet för EU:s arbete i rådet.

Medlemsstaterna som i följd har varit ordförande idkar ett intensivt arbete i grupper om tre länder. Systemet togs i bruk genom Lissabonavtalet år 2009.

Ordförandetrion uppställer långsiktiga mål och uppgör ett gemensamt program. I det uppräknas de huvudteman som rådet under 18 månader ska behandla. För närvarande hör Italien, Lettland och Luxemburg till trion.

På grundval av detta program uppgör respektive land av de tre länderna ett eget mer detaljerat halvårsprogram. Lettlands eget EU-ordförandeskapsprogram offentliggörs då perioden inleds. 

För mera information:

Webbplats för Lettlands EU-ordförandeskapsperiod 

@ES2015LV  (Lettlands ordförandeskapsperiod på Twitter)

Rådets 18 -månaders program (Italien, Lettland, Luxemburg)