Nyheter 20.1.2015

Ett rättvist Europa?

Den 1 oktober ger utrikesministeriets Europainformation ur boken Ett rättvist Europa? – EU-samarbetet i rättsliga och inrikes frågor. 

Boken utreder Europeiska unionens samarbete i rättsliga och inre ärendenRättvist Europa? kansi idag. Hur har målet angående ett område med frihet, säkerhet och rättvisa, som ställdes upp under toppmötet i Tammerfors 1999, förverkligats? Hur garanteras medborgarens grundtrygghet och skydd när EU förändras? I vilken riktning utvecklas harmoniseringen av den europeiska invandrings- och asylpolitiken? Och hur ska det straffrättsliga samarbetet utvecklas för att brottsligheten över gränserna ska kunna tyglas?

I boken uttalar sig Johannes Koskinen, som var justitieminister under Finlands första EU-ordförandeskap, nuvarande justitieminister Anna-Maja Henriksson, inrikesminister Päivi Räsänen, överdirektör Pentti Visanen från inrikesministeriets migrationsavdelning och docenten i straffrätt Sakari Melander från Helsingfors universitet om EU:s principer.

Intervjuerna med Ilkka Laitinen, chefen för europeiska gränssäkerhetsbyrån Frontex, Allan Rosas, finländsk domare i EU-domstolen, läkaren Pekka Tuomola, som öpnnat en hemlig klinik för papperslösa invandrare, och asylsökande Abdisakur Sabriye, som kom till Finland med hjälp av människosmugglare, väcker en diskussion om Europas framtid.

alt="pdf" class="atticon" src="/wp-content/uploads/sites/19/2017/04/ID-13438-GUID-09578C02-46AC-4410-9FFF-73E7EE02D01D.jpeg" />Että rättvist Europa? (pdf 4,8mb)

Du kan beställa boken gratis med den här beställiningsblanketten