Nyheter 20.1.2015

Ett rättvist Europa?

Den 1 oktober ger utrikesministeriets Europainformation ur boken Ett rättvist Europa? – EU-samarbetet i rättsliga och inrikes frågor. 

Boken utreder Europeiska unionens samarbete i rättsliga och inre ärendenRättvist Europa? kansi idag. Hur har målet angående ett område med frihet, säkerhet och rättvisa, som ställdes upp under toppmötet i Tammerfors 1999, förverkligats? Hur garanteras medborgarens grundtrygghet och skydd när EU förändras? I vilken riktning utvecklas harmoniseringen av den europeiska invandrings- och asylpolitiken? Och hur ska det straffrättsliga samarbetet utvecklas för att brottsligheten över gränserna ska kunna tyglas?

I boken uttalar sig Johannes Koskinen, som var justitieminister under Finlands första EU-ordförandeskap, nuvarande justitieminister Anna-Maja Henriksson, inrikesminister Päivi Räsänen, överdirektör Pentti Visanen från inrikesministeriets migrationsavdelning och docenten i straffrätt Sakari Melander från Helsingfors universitet om EU:s principer.

Intervjuerna med Ilkka Laitinen, chefen för europeiska gränssäkerhetsbyrån Frontex, Allan Rosas, finländsk domare i EU-domstolen, läkaren Pekka Tuomola, som öpnnat en hemlig klinik för papperslösa invandrare, och asylsökande Abdisakur Sabriye, som kom till Finland med hjälp av människosmugglare, väcker en diskussion om Europas framtid.

pdf class="atticon" src="/wp-content/uploads/sites/19/2017/04/ID-13438-GUID-09578C02-46AC-4410-9FFF-73E7EE02D01D.jpeg" />Että rättvist Europa? (pdf 4,8mb)

Du kan beställa boken gratis med den här beställiningsblanketten