Nyheter 26.1.2015

EU i korthet

EU i korthetBroschyr: 04/2014
Utgivare: Europainformationen, utrikesministeriet

Vad är Europeiska unionen och vad omfattar den? Vad gör EU? Vad används de gemensamma medlen till? Vad har vi för nytta av att vara EU-medborgare? Broschyren EU i korthet sammanfattar basfakta om unionen och dess verksamhet.

 EU i korthet (pdf, 6,3 MB) (uppdaterad 04/2014)