Nyheter 26.1.2015

Nyckel till EU-begrepp

Nyckel till EU-begrepp. Pärmbild.I I boken ingår såväl officiella begrepp ur EU-fördragen som ord ur vardagsspråket. I slutet finns ett särskilt register över begrepp och förkortningar i alfabetisk ordning.

Lissabonfördraget som trädde i kraft i december 2009 och den ekonomiska krisen som strax därpå tillspetsades har fört med sig nya begrepp. Den här ordlistan, som
nu också fått en ny layout, uppdaterar EU-begreppen till aktuell nivå.

150b/2012

Reviderad utgåva, första upplagan

Utgivare: Europainformationen 

pdf class="atticon" src="/wp-content/uploads/sites/19/2017/04/ID-13438-GUID-09578C02-46AC-4410-9FFF-73E7EE02D01D.jpeg" />Nyckel till EU-bergrepp 2012 (924 kb)

Du kan beställa boken gratis med den här beställiningsblanketten