Nyheter 18.2.2015

Vuosi 2015 on eurooppalaisen kehitysyhteistyön teemavuosi

Foto: EEAS

EUkehitysyhteisyötä Haitissa

Europeiska unionen har utsett inkommande år till europeiskt temaår för utvecklingssamarbete. Målet är att berätta om resultaten av det utvecklingsarbete EU och dess medlemsstater utför. Det är första gången EU:s temaår anknyter till externa relationer.

Med hjälp av temaåret vill man också öka medborgarnas och intressegruppernas intresse för utvecklingssamarbete samt få människor att fundera på globalt ansvar och global ömsesidighet. EU vill också lyfta fram sin egen roll som global aktör. Utvecklingssamarbetet gagnar såväl EU-medborgare som människor i partnerländerna.

Under året förs med all säkerhet även diskussion om FN:s utvecklingsmål från 2015 och framåt.

EU:n teemavuosi2015_motto

Mottot för temaåret 2015 är: vår värld, vår värdighet, vår framtid.

 I Finland ansvarar utrikesministeriet för samordningen

I Finland ansvarar utrikesministeriets utvecklingskommunikation för samordningen av temaåret. Även utrikesministeriet har som mål att göra både EU:s och Finlands utvecklingssamarbete och resultat synliga.

– Vårt mål efter temaåret är att allt fler ska veta varför utvecklingssamarbete också gagnar finländarna, berättar informatör Hanna Päivärinta vid utrikesministeriets utvecklingskommunikation.

Finland anser att samarbetet mellan såväl EU-aktörer som också andra biståndsgivare är viktigt i planeringen och uppföljningen av utvecklingssamarbetet.

Temaårets kampanj i Finland genomförs av Kehys ry och i samarbetet deltar dess medlemsorganisationer. Under året presenterar man utvecklingssamarbete för i synnerhet 15–24-åriga ungdomar.

För mera information:

style="line-height: 1.6em;">Europaårets webbsidor

Temaåret på Twitter: #EYD2015

Information om utvecklingspolitik på utrikesministeriets webbplats

Information om EU:s utvecklingspolitik på EU-webbplatsen (en)