Nyheter 2.3.2015

Vuonna 2015 myönnetyt valtionavustukset kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedottamiseen

Kuva: Eurooppatiedotus

Syftet med statsunderstödet som riktas till frivilligorganisationers Europainformation är att öka vetskapen och diskussionen om Europeiska unionen i Finland. Speciella prioriteter i ansökningsomgången 2015 är baskunskap om EU:s verksamhet, märkesåret Finland 20 år i EU, ekonomifrågor, EU:s yttre förbindelser och EU:s temaår för utvecklingssamarbete.

Den understödssumma som gick att ansöka via ansökningsomgången uppgick till 199 000 euro.

Till och med den 8 december 2014 hade 38 organisationer ansökt om understöd. De ansökta summorna uppgick till mellan 4000 – 56 000 euro. 


Understöd beviljades till följande organisationer:

Avoin Yhteiskunta ry

Biologian ja maantieteen opettajain liitto BMOL ry

Eettisen kaupan puolesta ry

EKSO Euroopan Kulttuuriyhdistys ry

ETY-yhdistys STETEn tuki ry

EU:n vastainen kansanrintama ry

Eurooppanaiset ry 

Eurooppanuoret ry 

EYP Finland ry

Kansallinen Sivistysliitto ry

Kansan Radioliitto ry

Kansanvalistusseura rs 

Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys KEHYS ry

Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry

Kuurojen Liitto ry

Luonto-Liitto ry 

Maan ystävät ry

Maaseudun Sivistysliitto ry

Schuman-seura ry 

Spartacus-säätiö rs 

Suomen luonnonsuojeluliitto ry

Suomen OneWorld-portaaliyhdistys ry

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry

Suomen Rauhanliitto ry

Suomen Sadankomitea ry

Svenska Bildningsförbundet r.f

Svenska Studerandes Intresseförning r.f

Tekniikka elämää palvelemaan ry

Tigern r.f (Ny Tid)

Työväen Sivistysliitto TSL ry

Varsinais-Suomen Viro-keskus ry

Vasemmistofoorumi ry 

Venäläinen Kulttuuridemokraattinen liitto ry

Vihreä Sivistysliitto ry

Ydin-julkaisut ry 

Utrikesministeriet stöder årligen frivilligorganisationers information i Finland om Europeiska unionen. Ministeriets enhet för Europa- och närområdeskommunikation ansvarar för statsunderstödet för Europainformation. 


För mera information:

Enhetschef Riitta Swan
tfn +358 295 350 732
e-post. riitta.swan@formin.fi

Informatör Juhana Tuomola
tfn +358 295 351 376
e-post. juhana.tuomola@formin.fi