Nyheter 12.3.2015

EU-perusteos

EU-basfakta_Europainformationen

Utgivare: Europainformationen, utrikesministeriet

Författare: Marko Ruonala och Heli Pietilä

Redigering: Päivi Toivanen och Helena Kiiskinen

Grafisk planering, sidombrytning och illustrationer: Mika Launis

Bildredaktörer: Sanna Silventoinen


EU-basfakta är en handbok, lärobok och en utmärkt arbetsbok som stöd för undervisning.

Den uppdaterade EU-basfakta är ett gott verktyg för allt från historien om hur EU föddes till unionens organ och beslutsfattande. Såväl EU:s ekonomi, inre marknad, medborgarnas ställning, relationerna till den övriga världen som också miljö- och energifrågor presenteras.

Här kan du göra en beställning

  target="_blank">EU-basfakta (pdf, 8,56 MB)