Nyheter 16.3.2015

Federica Mogherini: Eurooppa on rauhanrakentaja

EU:s höga representant för utrikesfrågor och kommissionens vice ordförande Federica Mogherini besökte Finland den 5 mars på inbjudan av utrikesminister Erkki Tuomioja.

Foto: Utrikesministeriet
Erkki Tuomioja ja Federica Mogherini. Kuva: Outi Koskinen
Utrikesminister Tuomioja och EU:s höga representant Mogherini diskuterade EU:s roll som fredsstiftare i Europasalen. Evenemanget ordnades av Finland i Europa rf, STETE, KATU och utrikesministeriet.

Under sitt besök träffade Mogherini Finlands statsledning. Hon hann också diskutera Europa och utrikespolitik under lite informellare omständigheter i Europasalen i Helsingfors. Minister Tuomioja ledde diskussionen.

Viktigast att grannskapen stabiliseras

Även om det ligger mycket EU-skepticism i luften har tron på Europas roll som fredsstiftare ökat, tror utrikesminister Tuomioja.  EU:s höga representant höll med. När EU fick Nobels fredspris år 2012 var det inte enbart med tanke på det förgångna utan innebar också ett tecken på hopp inför framtiden.

Enligt Mogherini skulle EU:s viktigaste utrikespolitiska uppgift nu vara att koncentrera sig på att stabilitet uppnås i krisdrabbade grannområden både i öst och syd. Det skulle också öka den globala stabiliteten och EU kunde vara en trovärdig global fredsstiftande aktör.

Särskilt akut är läget just nu i Libyen. Mogherini underströk att utmaningen är hela unionens angelägenhet och inte bara de sydliga EU-ländernas. Irak och Syrien får man inte heller glömma eftersom deras situationer är ytterst känsliga. EU spelar också en avgörande roll för att fredsprocessen i Gaza ska återupptas.

Mogherini ja Tuomioja
Federica Mogherini och Erkki Tuomioja. Foto: Utrikesministeriet.

EU:s enighet effektivare än sanktioner

Enligt Mogherini sitter EU:s styrka i dess enighet. Angående krisen i Ukraina ansåg hon att enigheten är effektivare än sanktionerna. Hon betonade att de samarbetsavtal som EU har slutit med sina grannar inte utgör ett hot mot några andra och inte utesluter något slag av samarbete. EU tvingar ingen att välja mellan öst och väst. Öppenhet är mycket viktigt, EU vill inte skapa spänningar mellan länder.

”Det handlar ju inte om Ukraina utan om Ryssland”, konstaterade hon.

Hurdan kommer relationen mellan EU och Ryssland att vara i framtiden? Är det möjligt att återuppta samarbete som tidigare bedrivits? Hur kan EU:s nya strategi se ut?

Det finns många globala hot som är gemensamma för unionen och Ryssland, så som klimatförändringen, ebola och främmande kombattanter. Också i dessa frågor är det viktigt att kunna samarbeta.

EU:s grannskapspolitik håller på att förnyas, det samma gäller EU:s säkerhetsstrategi. Finland stödjer bägge målsättningarna.

EU som förebild?

Enligt Mogherini betraktas Europeiska unionen i många länder utanför Europa som en förebild av regional enighet och samarbete, men vi kommer inte alltid själva ihåg det.

”Ibland underskattar vi vår förmåga i EU. Men vi är faktiskt en supermakt enligt många sätt att mäta: som biståndsgivare, som handelspartner för många länder, när det gäller säkerhetssamarbete och så vidare. Men Europeiska unionens styrka är så kallad mjuk makt.”

Mogherini säger att vi ska tänka på hurdant Sarajevo var för tjugo år sedan. Idag har man enats om åtaganden i samband med EU-integration och uppnått stabilitet i området. Den förändringen inger hopp om att enighet inom EU och hela Europa ska leda till resultat även om det kan dröja en lång tid.

Komplexitet en styrka

EU är väldigt komplext både sett till samhällen och kulturer. Det är ändå enligt Mogherini en av EU:s starka sidor, också i relationerna till olika kulturer, exempelvis i Mellanöstern

”Med några månaders erfarenhet kan jag säga att EU är en av de mest komplexa organisationer jag känner till. Men också den realiteten är en av våra starka sidor för vi kan hantera den!”