Nyheter 23.3.2015

Eurooppa-neuvosto keskusteli Euroopan taloustilanteesta

Statsrådets kommunikationsavdelning 20.3.2015 15.40
Pressmeddelande 153/2015

Europeiska rådet framhävde vikten av strukturella reformer, en ansvarsfull finanspolitik och investeringar i medlemsländernas strukturreformprogram. Europeiska fonden för strategiska investeringar är ett konkret steg när det gäller att sätta fart på ekonomin i Europa. Europeiska rådet betonade även att EU och Förenta staterna ska sträva efter att slutföra frihandelsförhandlingarna (TTIP) under detta år.

”Vi borde framskrida så långt som möjligt i frihandelsförhandlingarna under 2015. Avtalets innehåll är dock viktigare än tidtabellen. Finland eftersträvar ett avtal som är förenligt med förhandlingsmandatet, ambitiöst och övergripande”, säger statsminister Alexander Stubb.

”Avtalet skulle förstärka den finländska exportindustrins möjligheter och skapa nya arbetstillfällen i Finland. De gemensamma standarder och praxis som EU och Förenta staterna kommer överens om skulle kunna agera exempel för andra länder och bidra till att skapa multilaterala regler”, anser statsminister Stubb.

Europeiska rådet efterlyser en omedelbar och villkorslös vapenvila i Libyen. EU-ländernas statschefer uppmanade de libyska parterna att snabbt komma överens om en samlingsregering, eftersom övergången till en hållbar demokrati endast kan ske genom en politisk lösning. EU har förbundit sig till FN:s pågående åtgärder och kommer att öka sitt nuvarande stöd till FN:s stödinsats till Libyen.

Europeiska rådet fördömde terrordådet mot Tunisien. EU kommer att öka sitt samarbete med Tunisien i kampen mot terrorism och stärka sitt stöd för en demokratisk utveckling i landet.

Ytterligare information: Lauri Tierala, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 040 841 7141, och Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 315, statsrådets kansli

Den svenska översättningen av pressmeddelandet publicerad 23.3.2015