Nyheter 24.4.2015

Europeiska rådet enades om sätt för att förhindra människooffer på Medelhavet

Statsrådets kommunikationsavdelning  23.4.2015 21.00 
PRESSMEDDELANDE 215/2015

Europeiska rådet behandlade vid sitt extra möte den 23 april den olagliga invandringen som sker över Medelhavet och de tragiska olyckorna under den senaste tiden. Rådet antog konkreta sätt som syftar till att bespara människoliv och förhindra kriminella ligor som bedriver människosmuggling.

Europeiska rådet beslutade tredubbla Europeiska gränsförvaltningsbyrå Frontex ekonomiska resurser inom ramen för insatserna Poseidon och Triton i år och nästa år. Frontex har som uppgift att bistå medlemsländerna i övervakningen av unionens yttre gräns.

Finland har deltagit aktivt i Frontex insatser på Medelhavet och erbjuder sitt kunnande även i fortsättningen.

– Det finländska gränsbevakningsväsendets patrullbåt befinner sig för närvarande på Medelhavet och ett spaningsplan beger sig iväg på nytt i början av maj, och Finland erbjuder flygplanet för Frontex bruk även på hösten, berättade statsminister Alexander Stubb för Europeiska rådets medlemmar.

Europeiska rådet uppmuntrar EU:s medlemsstater att stärka sina utvecklingsprogram i utrese- och transitländerna. Finland har beslutat stödja flyktingarnas hälsovård genom Internationella organisationen för migration IOM med 2,75 miljoner euro i Egypten, Jemen, Libyen, Marocko och Tunisien.

– De hållbaraste resultaten uppnås genom att ingripa i de orsaker som tvingar människor att lämna sitt hemland, konstaterade statsminister Stubb.

– EU-länderna visar solidaritet för de EU-länder som är föremål för de största invandringstrycken på många olika sätt. Det är också mycket viktigt att trygga de mänskliga rättigheterna för offren för människosmuggling och även alla andra som är i den mest sårbara positionen, sade statsminister Stubb.

Ytterligare information: Lauri Tierala, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 040 841 7141, och Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 315, statsrådets kansli

Den svenska översättningen av pressmeddelandet publicerad 24.4.2015