Nyheter 14.7.2015

Ulkoministeriö mukana SuomiAreenassa – estradilla Suomi, Eurooppa ja maailma

Utrikesministeriet deltar igen i Finlandsarenan denna vecka i Björneborg. Torsdagen den 16 juli kommer man att diskutera aktuella utrikespolitiska frågor på estraden i Björneborgs teater.

Foto: Europainformationen
SuomiAreena2014_Eurooppatiedotus
 Björneborgs teater var proppfull på UM:s evenemang under Finlandsarenan ifjol.

Teman för diskussionerna i samband med utrikesministeriets program, som fått namnet ”På estraden Finland, Europa och världen”, är bland andra handelavtalsförhandlingarna mellan USA och EU, det vill säga TTIP-avtalet, och det europeiska temaåret för utvecklingssamarbete.

Dessutom arrangerar Team Finland, undervisnings- och kulturministeriet, utrikesministeriet, Tekes och Future Learning Finland/Finpro i samarbete en paneldiskussion om exporten av utbildning.

Utrikesministeriets samarbetsorganisationer deltar också i dagens program. FN-förbundet tar vid sitt evenemang upp FN:s jubileumsår och Eurooppanuoret rf lyfter fram Finlands 20-åriga EU-medlemskap.

Det går även att följa med diskussionerna på nätet.

Förutom diskussionerna kommer det att bli lättsammare program också. På huvudscenen uppträder Mikko Kuustonen, Hossni Boudali med bandet Dimjami och Paleface.

I Björneborgsteaterns foajé kan man bekanta sig med utställningen Världen 2030 som presenterar Finlands utvecklingssamarbete, och med de finländska FN-organisationernas FN-jubileumsutställning. Där presenterar sig också  Kehys rf, EYP-Finland rf, Schuman-sällskapet rf  och Konsumentförbundet, och man kan bekanta sig med några av utrikesministeriets tjänster: Europainformationen, utvecklingskommunikationen samt medborgartjänsterna.

Välkommen till Björneborgs teater den 16 juli!

Du kan också delta via Twitter: @UM_ET, @Ulkoministerio, @kauppapol, #FINTTIP, #Suomi20EU, #UMPori, #SuomiAreena

UM:s program vid Finlandsarenan i vår händelsekalender   (på finska)