Nyheter 21.7.2015

Luxemburgs ordförandeskap börjar

Kolumn
Kolumni

Luxemburgs ordförandeskap börjar

<br/>Mari Ahmed och Teemu Sepponen svarar för Coreper-samordningen vid EU-representationen.

Mari Ahmed och Teemu Sepponen svarar för Coreper-samordningen vid EU-representationen.

I samband med att juli kom med sommarvärmen övergick ordförandeskapet för rådet till Luxemburg, lilleputtlandet i den ursprungliga sextetten som inledde integrationen i Europa.

Alla har lagt märke till förändringen inte minst för att franskan tillfälligt har återfått sin ställning som primärt arbetsspråk. Ett glädjeämne i sig att kunna konstatera att statens medel som använts till språkstudier inte har varit bortkastade.

Överföringen av ordförandeskapet kommer inte bara mitt under en värmebölja, utan under en tid då det också i övrigt hettar till i stämningen i Europa. Både interna och externa utmaningar har samlats i så stora mängder att man under de senaste dagarna endast har hunnit ta itu med de allra mesta akuta frågorna.

Skuldkrisen i Grekland har än en gång drivits till sin spets. Ärendet har diskuterats bland statsöverhuvudena och finansministrarna i euroländerna, samt naturligtvis också mellan Grekland och institutionerna. De val som regeringen i Grekland har gjort leder till en folkomröstning på söndag som väcker mycket blandade känslor.

Medelhavets börda inte fördelad

Migrationen orsakar också ett ständigt ökande tryck på Europa, som i värsta fall slutar med drunkningsolyckor för de desperata immigranter som försöker ta sig till Medelhavets norra kuster. Europeiska rådet har tagit fram gemensamma riktlinjer för att råda bot på situationen, men medlemsländerna emellan har rått bittra meningsskiljaktigheter angående hur bördan ska fördelas.

Ordförandelandet har sin egen viktiga roll att spela i främjandet av unionens enighet och funktionsförmåga, vid sidan om andra aktörer såsom Europeiska rådets ordförande, kommissionens ordförande och medlemmar, unionens höga representant och eurogruppens ordförande.

I juli är ordförandelandets största utmaning att utföra det uppdrag som Europeiska rådet gett i juni angående den så kallade omlokaliseringen och vidarebosättningen. Luxemburg måste hitta en lösning för att fördela 40 000 personer, som redan tidigare har anlänt till Italien och Grekland från länder utanför EU i behov av internationellt skydd, mellan medlemsländerna i unionen. Även 20 000 flyktingar från länder utanför EU ska fördelas mellan medlemsländerna.

EMU vid ett vägskäl

Händelserna med anknytning till Grekland och euroområdet samt den verkliga ekonomiska situationen påverkar också arbetet i de råd som leds av ordförandelandet. Under Luxemburgs ordförandeskap förutspås att man kommer att diskutera bland annat rapporten om utvecklingen av EMU och planeringen av en kapitalmarknadsunion. Problemen med Grekland kan skapa en politisk vilja att förstärka och vidareutveckla EMU.

I många av rådets sammansättningar får man redan i juli andas ut en aning, och med undantag av rådet för jordbruk och fiske samlas ministrarna närmast till inofficiella möten där man inte fattar beslut om lagstiftning. Efter Lettlands effektiva första period som ordförande kan Luxemburg ta itu med flera av den föregående kommissionens lagstiftningsförslag, för vilka förhandlingarna med parlamentet är oavslutade eller endast ska inledas. Luxemburg har en rejäl blandning av ärenden att plöja igenom, men vi kan lita på lilleputtlandets erfarenhet och förmåga att slutföra förhandlingar – det här är ju faktiskt landets tolfte ordförandeskap.

Med tanke på nya initiativ fokuseras intresset framför allt på en energiunion samt på kommissionens förslag angående klimatfrågor. Kommissionen föreslog våren 2015 en ramstrategi för en energiunion och de första lagstiftningsförslagen väntas innan semestrarna inleds. Klimatfrågorna å sin sida fokuseras särskilt på förberedelserna inför klimatkonferensen i Paris samt på reformerna inom EU:s egen utsläppshandelssektor.

En strategi för den digitala inre marknaden publicerades också i våras. Luxemburg fortsätter Lettlands arbete med att granska frågan ur flera perspektiv, även om vi kan förvänta oss konkreta lagstiftningsförslag från kommissionen först mot slutet av året. Geoblockering, upphovsrätt och andra intressanta ämnen garanterar att diskussionens vågor går höga också efter att sommarens värmeböljor är över.

Ordförandeskapets agenda verkar alltså vara välfylld med såväl akuta och aktuella ärenden som äldre ärenden som det nya ordförandelandet har fått ärva av sina föregångare. EU-karavanen rullar vidare mot en djupare inre marknad och andra mål för integrationen. Luxemburg håller oss stadigt på rätt kurs – hoppas bara att alla hänger med på färden!

Teemu Sepponen

Samordnande tjänsteman, Antici/Coreper II

Mari Ahmed

Samordnande tjänsteman, Mertens/Coreper I