Nyheter 23.7.2015

EU:s ordförandeland Luxemburg förespråkar bättre lagstiftning

Den 1 juli inledde Luxemburg sitt EU-ordförandskap med temat ”En union för medborgarna”.  Under sin sexmånadersperiod som ordförande vill Luxemburg lyfta fram medborgarnas och företagens perspektiv på EU-frågor. Det är redan tolfte gången Luxemburg är ordförande i EU.

Bild: EU:s råd
Luxemburg, Bild EU:s råd
Luxemburg är ordförandeland i EU:s råd för tolfte gången.

För bättre lagstiftning

Europas gemensamma intresse och samarbete med partnerländer och institutioner är viktiga teman för Luxemburg. Det exportdrivna ordförandelandet har uppgett att målet för landets ordförandeskap är att all EU-politik ska gagna unionens invånare.

Luxemburg lägger stor vikt vid EU-institutionernas så kallade agenda för bättre lagstiftning och kommer att arbeta för att förhandlingarna om ett avtal fortskrider. Då avtalet förnyas på basis av kommissionens förslag kommer samarbetet mellan de olika institutionerna att bli bättre och smidigare. Syftet är att höja lagstiftningsarbetets kvalitet på så vis att det bättre beaktar medborgarnas intressen och behov.

Luxemburg har ställt upp sju prioriteter för sitt ordförandeskap:

  • stimulera investeringar för att främja tillväxt och sysselsättning
  • fördjupa EU:s sociala dimension
  • hantera migrationen
  • blåsa nytt liv i den inre marknaden, med fokus på dess digitala dimension
  • bidra till den europeiska konkurrenskraften genom en global och transparent ram
  • hållbar utveckling
  • stärka europeiska unionens närvaro på den globala arenan
Bild: EU:s råd
Donald Tusk och Xavier Bettel, Bild: EU:s råd
Ordföranden för Europeiska rådet Donald Tusk (t.v.) och Luxemburgs premiärminister Xavier Bettel.

Ett nära samarbete mellan tre länder

Ordförandeskapet i EU:s råd cirkulerar mellan medlemstaterna varje halvår. Under sex månader verkar ordförandelandet som ordförande på alla nivåer i rådet för att upprätthålla en kontinuitet i rådets arbete.

De länder som innehar ordförandeskapet efter varandra samarbetar intensivt i en grupp som består av tre länder i taget. Systemet togs i bruk i och med Lissabonfördraget 2009.

Ordförandetrion ställer upp långsiktiga mål och sammanställer ett gemensamt program. Där listar de huvudteman som rådet ska behandla under de kommande arton månaderna. För närvarande består trion av Italien, Lettland och Luxemburg.

Utgående från det gemensamma programmet skapar varje ordförandeland ett eget mera detaljerat program för sin sexmånadersperiod.

Följ Luxemburgs ordförandeskap på Twitter